Pytanie Sortuj mieszaną tablicę alfanumeryczną


Mam mieszaną tablicę, którą muszę sortować alfabetycznie, a następnie według cyfr

[A1, A10, A11, A12, A2, A3, A4, B10, B2, F1, F12, F3]

jak to posortować?

[A1, A2, A3, A4, A10, A11, A12, B2, B10, F1, F3, F12]

próbowałem

arr.sort(function(a,b) {return a - b});

ale to tylko sortuje alfabetycznie. Czy można to zrobić za pomocą prostego JavaScriptu lub jQuery?

Dziękuję Ci!


35
2017-12-02 21:38


pochodzenie


Czy wartości liczbowe są zawsze na końcu ciągu? - Orbling


Odpowiedzi:


var reA = /[^a-zA-Z]/g;
var reN = /[^0-9]/g;
function sortAlphaNum(a,b) {
  var aA = a.replace(reA, "");
  var bA = b.replace(reA, "");
  if(aA === bA) {
    var aN = parseInt(a.replace(reN, ""), 10);
    var bN = parseInt(b.replace(reN, ""), 10);
    return aN === bN ? 0 : aN > bN ? 1 : -1;
  } else {
    return aA > bA ? 1 : -1;
  }
}
["A1", "A10", "A11", "A12", "A2", "A3", "A4", "B10", "B2", "F1", "F12", "F3"].sort(sortAlphaNum);

62
2017-12-02 21:52Po prostu mnie pobiję, tylko sugeruję modyfikację, biorąc pod uwagę kolejność testów, regexp powinno być również uporządkowane poprzez dodanie ^ i $ z przodu iz tyłu odpowiednio na każdym z nich. - Orbling
Geniusz! Dokładnie to, czego potrzebowałem. Dziękuję Ci!!! - solefald
Więc nadrabiam trochę spóźnienia ... ale nie potrzebujesz tego else blok od pierwszego if będzie return gdyby aA === bA - phatskat
@Noitidart preferencji. Nie powinno być żadnej różnicy między tymi dwoma. - epascarello
To dobra odpowiedź, ale bardzo potrzebuje komentarzy. Zajęło mi trochę czasu, aby przeczytać to i ma to sens. - zfrisch


Miałem podobną sytuację, ale posiadałem kombinację alfanumeryczną i numeryczną. Najpierw sortowałem wszystkie cyfry, a następnie alfanumerycznie:

A10
1
5
A9
2
B3
A2

musi stać się:

1
2
5
A2
A9
A10
B3

Udało mi się użyć dostarczonego algorytmu i zhakować trochę więcej, aby to osiągnąć:

var reA = /[^a-zA-Z]/g;
var reN = /[^0-9]/g;
function sortAlphaNum(a,b) {
  var AInt = parseInt(a, 10);
  var BInt = parseInt(b, 10);

  if(isNaN(AInt) && isNaN(BInt)){
    var aA = a.replace(reA, "");
    var bA = b.replace(reA, "");
    if(aA === bA) {
      var aN = parseInt(a.replace(reN, ""), 10);
      var bN = parseInt(b.replace(reN, ""), 10);
      return aN === bN ? 0 : aN > bN ? 1 : -1;
    } else {
      return aA > bA ? 1 : -1;
    }
  }else if(isNaN(AInt)){//A is not an Int
    return 1;//to make alphanumeric sort first return -1 here
  }else if(isNaN(BInt)){//B is not an Int
    return -1;//to make alphanumeric sort first return 1 here
  }else{
    return AInt > BInt ? 1 : -1;
  }
}
var newlist = ["A1", 1, "A10", "A11", "A12", 5, 3, 10, 2, "A2", "A3", "A4", "B10", "B2", "F1", "F12", "F3"].sort(sortAlphaNum);

7
2017-07-14 17:58["a25b", "ab", "a37b"] wytworzy [ "a25b", "ab", "a37b" ] zamiast [ "a25b", "a37b", "ab" ]. - 林果皞


const sortAlphaNum = (a, b) => a.localeCompare(b, 'en', { numeric: true })

Stosowanie:

['A1', 'A10', 'A11', 'A12', 'A2', 'A3', 'A4', 'B10', 'B2', 'F1', 'F12', 'F3'].sort(sortAlphaNum)

Daje:

["A1", "A2", "A3", "A4", "A10", "A11", "A12", "B2", "B10", "F1", "F3", "F12"]

Być może będziesz musiał zmienić 'en' argument do twojego ustawienia narodowego lub określ programowo, ale działa to w przypadku ciągów angielskich.

Również localeCompare nie jest super konsekwentnie wspierany, ale jeśli twoja transpozycja z babelem nie będzie problemem


6
2018-05-26 08:45

var a1 =["A1", "A10", "A11", "A12", "A2", "A3", "A4", "B10", "B2", "F1", "F12", "F3"];

var a2 = a1.sort(function(a,b){
  var charPart = [a.substring(0,1), b.substring(0,1)],
    numPart = [a.substring(1)*1, b.substring(1)*1];

  if(charPart[0] < charPart[1]) return -1;
  else if(charPart[0] > charPart[1]) return 1;
  else{ //(charPart[0] == charPart[1]){
    if(numPart[0] < numPart[1]) return -1;
    else if(numPart[0] > numPart[1]) return 1;
    return 0;
  }
});

$('#r').html(a2.toString())

http://jsfiddle.net/8fRsD/


2
2017-12-02 21:56

To może zrobić:

function parseItem (item) {
 const [, stringPart = '', numberPart = 0] = /(^[a-zA-Z]*)(\d*)$/.exec(item) || [];
 return [stringPart, numberPart];
}

function sort (array) {
 return array.sort((a, b) => {
  const [stringA, numberA] = parseItem(a);
  const [stringB, numberB] = parseItem(b);
  const comparison = stringA.localeCompare(stringB);
  return comparison === 0 ? Number(numberA) - Number(numberB) : comparison;
 });
}

console.log(sort(['A1', 'A10', 'A11', 'A12', 'A2', 'A3', 'A4', 'B10', 'B2', 'F1', 'F12', 'F3']))


2
2017-12-02 22:02

Dodanie do zaakceptowanej odpowiedzi z epascarello, ponieważ nie mogę tego komentować. Wciąż jestem tu noobem. Gdy jeden z numerów nie ma numeru, oryginalna odpowiedź nie zadziała. Na przykład A i A10 nie zostaną posortowane w tej kolejności. Stąd możesz nie powrócić do normalnego sortowania w tym przypadku.

var reA = /[^a-zA-Z]/g;
var reN = /[^0-9]/g;
function sortAlphaNum(a,b) {
  var aA = a.replace(reA, "");
  var bA = b.replace(reA, "");
  if(aA === bA) {
   var aN = parseInt(a.replace(reN, ""), 10);
   var bN = parseInt(b.replace(reN, ""), 10);
   if(isNaN(bN) || isNaN(bN)){
    return a > b ? 1 : -1;
   }
   return aN === bN ? 0 : aN > bN ? 1 : -1;
  } else {
   return aA > bA ? 1 : -1;
  }
 }
 ["A1", "A10", "A11", "A12", "A2", "A3", "A4", "B10", "B2", "F1", "F12","F3"].sort(sortAlphaNum);`

1
2017-10-24 18:33

Jedynym problemem z powyższym rozwiązaniem było to, że logika nie powiodła się, gdy dane numeryczne były takie same i zmieniono alfabety np. 28AB, 28PQR, 28HBC. Oto zmodyfikowany kod.

var reA = /[^a-zA-Z]/g;
  var reN = /[^0-9]/g;
  var AInt = parseInt(a, 10);
  var BInt = parseInt(b, 10);
  if(isNaN(AInt) && isNaN(BInt)){
    var aA = a.replace(reA, "");
    var bA = b.replace(reA, "");
    if(aA === bA) {
      var aN = parseInt(a.replace(reN, ""), 10);
      var bN = parseInt(b.replace(reN, ""), 10);
      alert("in if "+aN+" : "+bN);
      return aN === bN ? 0 : aN > bN ? 1 : -1;
    } else {
      return aA > bA ? 1 : -1;
    }
  }else if(isNaN(AInt)){//A is not an Int
    return 1;//to make alphanumeric sort first return 1 here
  }else if(isNaN(BInt)){//B is not an Int
    return -1;//to make alphanumeric sort first return -1 here
  }else if(AInt == BInt) {
    var aA = a.replace(reA, "");
    var bA = b.replace(reA, "");
    return aA > bA ? 1 : -1;
  }
  else {
    return AInt > BInt ? 1 : -1;
  }

1
2018-06-02 11:45najlepszą odpowiedzią na wszystkie rodzaje mieszanych wartości - wielkie dzięki! :) - meistermuh


Rozwiązałem powyższy problem z sortowaniem za pomocą poniższego skryptu

arrVals.sort(function(a, b){
  //return b.text - a.text;
  var AInt = parseInt(a.text, 10);
  var BInt = parseInt(b.text, 10);

  if ($.isNumeric(a.text) == false && $.isNumeric(b.text) == false) {
    var aA = a.text
    var bA = b.text;
    return aA > bA ? 1 : -1;
  } else if ($.isNumeric(a.text) == false) { // A is not an Int
    return 1;  // to make alphanumeric sort first return -1 here
  } else if ($.isNumeric(b.text) == false) { // B is not an Int
    return -1;  // to make alphanumeric sort first return 1 here
  } else {
    return AInt < BInt ? 1 : -1;
  }
});

Działa to dobrze dla dobrze wymieszanej tablicy. :)

Dziękuję Ci.


0
2017-07-12 09:38

alphaNumericCompare(a, b) {

  let ax = [], bx = [];

  a.replace(/(\d+)|(\D+)/g, function (_, $1, $2) { ax.push([$1 || Infinity, $2 || '']) });
  b.replace(/(\d+)|(\D+)/g, function (_, $1, $2) { bx.push([$1 || Infinity, $2 || '']) });

  while (ax.length && bx.length) {
    let an = ax.shift();
    let bn = bx.shift();
    let nn = (an[0] - bn[0]) || an[1].localeCompare(bn[1]);
    if (nn) {
     return nn;
    }
   }
   return ax.length - bx.length;
}

0
2018-02-07 05:00

Oto aktualizacja maszynowa ES6 do tej odpowiedzi.

export function SortAlphaNum(a: string, b: string) {
const reA = /[^a-zA-Z]/g;
const reN = /[^0-9]/g;
const aA = a.replace(reA, "");
const bA = b.replace(reA, "");
if (aA === bA) {
  const aN = parseInt(a.replace(reN, ""), 10);
  const bN = parseInt(b.replace(reN, ""), 10);
  return aN === bN ? 0 : aN > bN ? 1 : -1;
} else {
  return aA > bA ? 1 : -1;
}

}


0
2017-08-14 20:04

function sortAlphaNum(a, b) {
  var smlla = a.toLowerCase();
  var smllb = b.toLowerCase();
  var result = smlla > smllb ? 1 : -1;
  return result;
}

-3
2017-07-14 00:27To jest źle. Spróbuj porównać A10 do A2. To się posortuje A10 przed A2, ale A2 należy wcześniej posortować A10. - cpburnz