Pytanie Domyślnie nginx client_max_body_size


Otrzymuję błąd nginx:

413 Request Entity Too Large

Udało mi się zaktualizować moje client_max_body_size w sekcji serwera mojego pliku nginx.conf do 20M i to rozwiązało problem. Jednak jaki jest domyślny nginx client_max_body_size?


35
2018-02-12 11:45


pochodzenie
Odpowiedzi:


Domyślna wartość dla client_max_body_size dyrektywa jest 1 MiB.

Można go ustawić w http, server i location kontekst - jak w w większości przypadków, to dyrektywa w bloku zagnieżdżonym ma pierwszeństwo przed tą samą dyrektywą w blokach przodków.

Fragment z Dokumentacja ngx_http_core_module:

Syntax:   client_max_body_size size;
Default:  client_max_body_size 1m;
Context:  http, server, location

Ustawia maksymalny dozwolony rozmiar treści żądania klienta, określony w   pole nagłówka żądania "Długość treści". Jeśli rozmiar w żądaniu   przekracza skonfigurowaną wartość, błąd 413 (Request Entity Too Large)   jest zwracana do klienta. Pamiętaj, że przeglądarki nie mogą tego zrobić   poprawnie wyświetlaj ten błąd. Ustawienie rozmiaru na 0 wyłącza sprawdzanie   rozmiar treści żądania klienta.

Nie zapomnij przeładuj konfigurację przez nginx -s reload lub service nginx reload komendy poprzedzające sudo (Jeśli w ogóle).


61
2018-02-12 11:52Super, dobrze wiedzieć, dzięki. - Adrian Mann
Późno zauważysz, że powinieneś użyć nginx -t przetestować konfigurację przed uruchomieniem nginx -s reload zastosować zmiany konfiguracji. Nie może zagwarantować, że twoja konfiguracja jest poprawna, ale wykryje błędy składni lub nieprawidłowe wartości. - kungphu
Tak, ale w każdym razie nginx -s reload nie zastosuje konfiguracji niepoprawnej składni, ale zgłosi błąd. - ruvim


Możesz zwiększyć rozmiar ciała w pliku konfiguracyjnym nginx jako

sudo nano /etc/nginx/nginx.conf

client_max_body_size 100M;

Zrestartuj Nginx, aby zastosować zmiany.

sudo service nginx restart


5
2017-11-10 08:57

Odpowiedź Pooja Mane była dla mnie odpowiednia, ale musiałem umieścić client_max_body_size zmienna wewnątrz http Sekcja.

enter image description here


3
2017-12-12 16:56