Pytanie Iteruj listę z indeksami w Pythonie


Mógłbym przysiąc, że widziałem funkcję (lub metodę), która ma taką listę [3, 7, 19] i tworzy listę iterowalnych krotek, takich jak: [(0,3), (1,7), (2,19)] używać go zamiast:

for i in range(len(name_of_list)):
    name_of_list[i] = something

ale nie pamiętam nazwy i googlowania "lista powtórzeń" nic nie dostaje.


180
2017-09-24 11:08


pochodzenie
Odpowiedzi:


>>> a = [3,4,5,6]
>>> for i, val in enumerate(a):
...     print i, val
...
0 3
1 4
2 5
3 6
>>>

320
2017-09-24 11:11

Tak, to byłby enumerate funkcjonować! Lub bardziej do rzeczy, musisz zrobić:

list(enumerate([3,7,19]))

[(0, 3), (1, 7), (2, 19)]

100
2017-09-24 11:12Nie wiem, dlaczego nie jest to zaakceptowana odpowiedź ... - Humphrey Bogart
czasami ludzie zadają pytanie związane z tym, którego naprawdę chcą, innym razem, są nieco bezkrytyczni co oznacza "najlepszy". - msw
Czasami ludzie czytają tylko pierwsze i pół linijki pytania zamiast całego pytania. Jeśli dojdziesz do końca drugiej linii, mówi, że chce go użyć zamiast tego for i in range(len(name_of_list)): to właśnie doprowadziło mnie do przedstawienia przykładu użycia a zamiast tego, co pokazano w pierwszej części. - Vinko Vrsalovic
@HumphreyBogart Bo Lauren Bacall lubi być bardziej gadatliwa. - javadba


Oto kolejny sposób użycia zip funkcjonować.

>>> a = [3, 7, 19]
>>> zip(range(len(a)), a)
[(0, 3), (1, 7), (2, 19)]

24
2017-09-24 14:10enumerate() jest nieco bardziej elegancki, jak sądzę. - Nathan Fellman
@Nathan: Ale zip () jest bardziej ogólny i działa dla dowolnych par list, więc dobrze jest wiedzieć. - ShreevatsaR


Oto rozwiązanie wykorzystujące funkcję map:

>>> a = [3, 7, 19]
>>> map(lambda x: (x, a[x]), range(len(a)))
[(0, 3), (1, 7), (2, 19)]

I rozwiązanie wykorzystujące wyliczenia list:

>>> a = [3,7,19]
>>> [(x, a[x]) for x in range(len(a))]
[(0, 3), (1, 7), (2, 19)]

7
2017-09-13 02:01

pyton enumerate funkcja spełni twoje wymagania

result = list(enumerate([1,3,7,12]))
print result

wydajność

[(0, 1), (1, 3), (2, 7),(3,12)]

5
2018-04-12 10:55

Jeśli masz wiele list, możesz to połączyć enumerate i zip:

list1 = [1, 2, 3, 4, 5]
list2 = [10, 20, 30, 40, 50]
list3 = [100, 200, 300, 400, 500]
for i, (l1, l2, l3) in enumerate(zip(list1, list2, list3)):
    print(i, l1, l2, l3)
Wydajność:
0 1 10 100
1 2 20 200
2 3 30 300
3 4 40 400
4 5 50 500

Zwróć uwagę, że nawias jest wymagany po i. W przeciwnym razie pojawi się błąd: ValueError: need more than 2 values to unpack


1
2018-02-16 10:12