Pytanie Komentarze HTML wewnątrz Znacznika otwierającego elementu


Kiedy próbuję tego

<option disabled = "disabled" <!-- Used to disable any particular option -->
    selected = "selected" <!-- Used to pre-select any particular option -->
    label = "string"   <!-- Used to provide a short version of the content in the option --> 
    value = "value">   <!-- The actual value that will be send to the server. If omitted the content between the option opening and closing tags will be send. -->

Option 1
</option>

Próbuję skomentować atrybuty i wartości wewnątrz otwierającego tagu elementu. Jednak to nie działa, ponieważ przeglądarki (przetestowane na IE9, FF4.01, GG11, AF5 i Opera11) traktują wszystko, co następuje po wyłączeniu = "wyłączone" jako komentarz lub treść.

Czy komentarze HTMl nie są dozwolone wewnątrz tagu otwierającego elementy?


32
2018-05-08 09:15


pochodzenie


Jak zauważył David, nie możesz umieszczać komentarzy w innym tagu. Poza tym nie musisz komentować znaczników html, ponieważ są one samoopisujące. Nie ma algorytmu, który musisz wyjaśnić komuś czytającemu kod. Są więc zbędni i bezcelowi. - Federico klez Culloca
Powodem, dla którego ktoś chciałby komentarza w tagu, nie byłby fakt, że chcą udokumentować, co się dzieje, ale mogą chcieć wyłączyć atrybut podczas programowania bez usuwania go. - Andrew Magee
Słyszę, że "mój kod sam się dokumentuje" cały czas. = P - greg.kindel
Istnieje bardzo poważny przypadek użycia zagnieżdżonych komentarzy, które często są pomijane. Nie możesz skomentować bloku kodu zawierającego komentarz blokowy wewnątrz, bez usuwania komentarzy wewnątrz tego bloku. Nie ma powodu, dla którego komentarze nie mogłyby zagnieżdżać się poza kwestiami zgodności, ponieważ w istocie jest to po prostu algorytm "dopasowywania nawiasów", który usuwa wszystko w nawiasach. Spowoduje to, że algorytm usuwania komentarzy będzie droższy (nie można już po prostu użyć wyrażenia regularnego, musi on teraz analizować każdy komentarz), ale wypłata jest taka, że ​​komentarze nie zakłócają teraz przyszłych komentarzy. - Dmitry
Moja propozycja to użyć <noscript class="comment">comment</noscript> który nie ma ograniczeń <!-- --> i zanim dokument przejdzie do parsowania go, javascript po prostu ustaw jego outerHTML na pusty ciąg znaków. noscript jest preferowany, ponieważ jest to jedyny standardowy znacznik inny niż skrypt, który nie ma wystarczającego znaczenia, aby miało to sens. - Dmitry


Odpowiedzi:


Komentarze HTML są niedozwolone wewnątrz tagi, początek lub koniec, w ogóle.


37
2018-05-08 09:17

Nie.
Według Tag komentarza HTML te komentarze są tagami jak każdy inny znacznik HTML, a więc nie mogą być umieszczone wewnątrz znaczników początkowych lub końcowych.


3
2018-05-08 09:19Komentarze nie są tagami. W3Schools jest znowu źle. - Quentin


Zaczynałem standard tworzenia struktur komentarzy HTML, zwanych "HTMLDoc", analogicznie do JSDoc dla Javascript, JavaDoc dla Javy itd.

Możesz przeczytać o tym tutaj: http://usehtmldoc.org.

Umożliwia dokumentację na poziomie znacznika, atrybutu i poziomu.

Twój kod może wyglądać mniej więcej tak:

<!--
@tag option
@attribute disabled Used to disable any particular option
@attribute selected Used to pre-select any particular option
@attribute label Used to provide a short version of the content in the option
@attribute value The actual value that will be send to the server. If omitted the content between the option opening and closing tags will be send.
-->

<option disabled = "disabled"
    selected = "selected"
    label = "string"
    value = "value">
Option 1
</option>

1
2017-12-01 00:08Ta odpowiedź nie ma nic wspólnego z pytaniem. - Sugato
To nie daje odpowiedzi na pytanie. Aby skrytykować lub poprosić o wyjaśnienie od autora, pozostaw komentarz pod swoim postem. - Z recenzji - Anthony Horne
@Gogol Przyznaję, że nie jest to bezpośrednia odpowiedź (ponieważ, jak wskazano, HTML nie zezwala na wstawianie komentarzy), ale uważam, że jest to najlepsze rozwiązanie. Myślę, że to rozwiązanie jest adresowane do pytających, którzy stwierdzili potrzebę dodania komentarzy na temat określonych atrybutów HTML. Czy się nie zgadzasz? - Jonathan
Jonathan wystarczająco fair. Właściwie to przyszedłem na to pytanie szukając sposobu na umieszczenie komentarzy wewnątrz znaczników elementów lol. Próbuję opracować wtyczkę edytora WYSIWYG, która umożliwi ochronę kodu wewnątrz elementów (np. Zezwól na <div <? Php echo "test"?> Id = "something"> abc </ div> do edycji w tinymce / ckeditor. Chronione wtyczki nie działają w tych przypadkach), więc w moim przypadku ta odpowiedź nie dotyczy wszystkich :). Dla innych może mieć zastosowanie. - Sugato
Brzmi jak ciekawy projekt @Gogol - Jonathan