Pytanie URL zmiany jquery formularza przesłania


Chcę zmienić adres URL, w którym formularz jest przesyłany po kliknięciu, jak widać poniżej. Poniżej jest to, co próbowałem, ale to nie działa.

<form action="" method="post" class="form-horizontal" id="contactsForm" enctype="multipart/form-data">
 <div class="widget-content">

  <div class="btn-group">
   <button data-toggle="dropdown" class="btn dropdown-toggle"> &nbsp;
    <span class="icon-folder-open icon-large"></span>
    Move To <span class="caret"></span>
   </button>
   <ul class="dropdown-menu">
    {% for x,y in actionsForm.fields.move_to.choices %}
    <li><a class="move_to" id="{{ x }}" href="#">{{ y }}</a></li>
    {% endfor %}

<script>
  $(document).ready(function() {
    $(".move_to").on("click", function () {
      $('#contactsFrom').attr('action', "/test1");
      $("#contactsFrom").submit();
      e.preventDefault();
    });
  });
</script>

30
2018-06-06 15:39


pochodzenie


Na czym polega problem? - pvnarula
BTW. Masz literówkę w swoim ID: #contactsFrom - Rozumiem, że ma to być #contactsForm - Lee Gunn
tak dobrze zauważony. dzięki - GrantU


Odpowiedzi:


Spróbuj użyć tego:

$(".move_to").on("click", function(e){
  e.preventDefault();
  $('#contactsForm').attr('action', "/test1").submit();
});

Przenoszenie porządku, w którym używasz .preventDefault() może rozwiązać Twój problem. Ty też nie skorzystałeś function(e) więc e.preventDefault(); nie działa.

Tutaj działa: http://jsfiddle.net/TfTwe/1/ - po pierwsze kliknij "Sprawdź atrybut działania". połączyć. Otrzymasz alert z informacją undefined. Następnie kliknij "Ustaw atrybut akcji". i kliknij "Sprawdź atrybut działania". jeszcze raz. Zobaczysz, że atrybut akcji formularza został poprawnie ustawiony /test1.


66
2018-06-06 15:43Rozumiem, że "e" jest teraz przekazywane, ale teraz wydaje się, że w ogóle nie działa, bez błędów. to preventDefault po prostu zatrzymuje wszystko? - GrantU
Rozumiem, przepraszam, że to był typ o - GrantU


Wyślij dane z formularza:

$("#change_section_type").live "change", -> url = $(this).attr("data-url") postData = $(this).parents("#contract_setting_form").serializeArray() $.ajax type: "PUT" url: url dataType: "script" data: postData


1
2017-11-06 14:41