Pytanie Czy MongoDB ma plik historii powłoki?


Czy MongoDB ma coś takiego jak .bash_history plik?

Ostatnio wpisałem długie polecenie, zamknąłem i ponownie otworzyłem powłokę i chcę ją odzyskać.

Naciśnięcie przycisku up nie działa, ponieważ wygląda na to, że historia ostatniej powłoki nie jest dostępna w nowej powłoce.

Zainstalowałem wersję 1.8.1 z Homebrew. Czy istnieje zmienna konfiguracyjna, którą powinienem ustawić, aby włączyć rejestrowanie historii powłoki interaktywnej MongoDB?

Oto mój mongod.conf plik:

# Store data in /usr/local/var/mongodb instead of the default /data/db
dbpath = /usr/local/var/mongodb

# Only accept local connections
bind_ip = 127.0.0.1
# Enable Write Ahead Logging (not enabled by default in production deployments)
journal = true

30
2018-04-22 02:20


pochodzenie


Powinno już być włączone. Czy sprawdziłeś, czy masz ~ / .dbshell? - lobster1234


Odpowiedzi:


Tak, jest w środku ~/.dbshell od wersji 1.8.1, której używam. Ale może to być coś, co dodali w 1.7+, z tego co pamiętam, 1.6.5 go nie ma.


35
2018-04-22 03:06

oczywiście, że tak,

jest w twojej domowej ścieżce: ~/.dbshell jak powiedział lobster1234. w przypadku okien powinieneś sprawdzić link https://docs.mongodb.com/manual/reference/program/mongo/#files

ale uważaj, powinieneś zapisać zawartość w innym pliku (cat .dbshell >>Mongohistory.txt) po użyciu powłoki mongo, ponieważ monondb shell nie zapisuje wszystkich poleceń, które nagrałeś.


1
2017-07-30 13:12