Pytanie projekt bazy danych dla "obserwatorów" i "obserwatorów"?


Drodzy eksperci / programiści baz danych:

Mam tabelę mysql z informacjami o użytkownikach, takimi jak

id   user_id     name etc.
1    userA      
2    userB  
3    userC
..   ..
..   ..

Chcę utworzyć funkcję podobną do 'follow' innych użytkowników, takich jak twitter. UżytkownikA może śledzić użytkownika B lub użytkownik B może śledzić użytkownika A lub obie mogą śledzić się nawzajem. W tym celu powinienem utworzyć 1 tabelę, powiedzmy obserwatorów

id   user_id   follower_id
1      userA    userB
2      userC    userA
3      userA    userC
4      userB    userC
5      userX    userA

Teraz chcę znaleźć, kto obserwuje użytkownikaA. Tak bym chciała: Wybierz * z obserwujących, gdzie user_id = userA Spowoduje to wybranie userB i userC. To jest to, czego potrzebuję.

Teraz chcę znaleźć, które osoby użytkownikA następuje (na przykład w powyższej tabeli, userA jest po userC i userX.) Następnie powinienem uruchomić coś podobnego Wybierz * z obserwujących, gdzie follower_id = userA.

Moje pytanie brzmi, czy ten projekt bazy danych jest poprawny dla tego problemu (biorąc pod uwagę nadmiarowość i optymalizację bazy danych?). Czy może być lepsze podejście niż to? Dzięki.


27
2018-02-04 08:07


pochodzenie


BTW, następującys jest źle - Mohammed Noureldin


Odpowiedzi:


Ogólnie twój projekt jest poprawny.

Ale jeśli user_id jest unikalny w tabeli "users", nie potrzebujesz kolumny "id" w "users". (Pojedyncza tabela zawierająca unikalny "identyfikator" i unikalny "user_id" jest dość nietypowy.) Nie potrzebujesz też kolumny "id" w tabeli "followers".

Klucz podstawowy w "obserwatorach" powinien być (id_użytkownika, id_połącznika) i upewnić się, że każda z tych kolumn ma klucz obcy odnoszący się do "user_id" w "użytkownikach".


12
2018-02-04 08:32

Ogólna wskazówka. Użyj liczb całkowitych do identyfikatorów, a nie do łańcuchów. Występuje znacząca różnica w wydajności. Upuść user.user_id i zmień nazwę users.id na users.user_id. Po drugie tablica twoich obserwujących powinna mieć indeksy na id_użytkownika i id_połącznika. Ponownie istnieje znacząca korzyść z wydajności. Podoba mi się również pomysł posiadania unikalnego indeksu na (id_użytkownika, follower_id), wywoływanie tego klucza podstawowego i upuszczanie kolumny id.


4
2018-02-04 08:33Zgadzam się z twoim głównym punktem, że liczby całkowite są lepsze jako klucze podstawowe / obce. Ale myślę, że to, co nazwał user_idmoże to być coś w rodzaju "nazwy logowania" (i powinno to zostać poprawnie zmienione, ale nie usunięte), rzecz, która jest potrzebna i musi być unikalna w systemie. Wciąż follow tabela powinna używać liczb całkowitych, tak jak sugerujesz. - Andriy M


Tak, twój projekt jest zwykłym sposobem radzenia sobie z wieloma związkami. Wyszukaj "modelowanie wielu-do-wielu baz danych", a znajdziesz wiele zasobów podając przykłady tego.

Dodaj klucze obce z tabeli relacji do tabeli użytkowników.

Jeśli twój związek zawiera dodatkowe informacje, umieścisz to jako kolumnę w swoim łączącym stole. Może na przykład data, kiedy jeden użytkownik zaczął podążać inną.

Osobny klucz zastępczy w tabeli łączenia, taki jak dodana kolumna ID, może być przydatny, jeśli chcesz mieć inne tabele odwołujące się do twojego stołu.


1
2018-02-04 08:45

Oto mój projekt.

Id  userId(PK) followerId   followedDate     unfollewedDate
1   123     456      YYYY-MM-DD HH:MI:SS YYYY-MM-DD HH:MI:SS
...  ...     ...      ...         ...

Założyłam identyfikator użytkownika - followerId combiacja jest wyjątkowa. Daty mogą być przydatne. Na przykład myślę o użyciu, jeśli użytkownik przestanie obserwować i powtórzy to za 5 minut, nie generuje powiadomień. Zakładam, że użytkownik zrobił to przez pomyłkę. I mogę analizować następujące statyki według daty.


1
2018-04-21 09:28