Pytanie Jak przejść do katalogu bieżącego użytkownika w pliku wsadowym


Jak można zmienić katalog domyślny użytkownika?

Czy istnieje domyślna zmienna, której można użyć np. %UŻYTKOWNIK%

zwróci: C: \ Users \ MyUsername


25
2017-08-23 10:56


pochodzenie
Odpowiedzi:


Posługiwać się %HOMEPATH%.

Więc:

CD %HOMEPATH%

28
2017-08-23 10:59okrzyki dziękuję, niezbyt dobrze udokumentowane ... - Michael Skelton
Należy pamiętać, że nie obejmuje to dysku, na którym znajduje się katalog domowy. Do tego użyj %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%, który tworzy "X: \ Users \ MyUser", gdzie X jest właściwym napędem. - Tor Valamo
Lub użyj mojej odpowiedzi :) - fnkr


Posługiwać się %UserProfile%.

cd /D %UserProfile%

/ D: zmiana bieżącego DRIVE oprócz zmiany folderu.


25
2017-10-09 11:58Co się stanie, jeśli mam niewłaściwy napęd aktywny i nie chcę twardego kodu C: na przykład? - jumxozizi
Użyj /D parametr. - fnkr