Pytanie błąd podczas uruchamiania apache po instalacji xampp


Zainstalowałem xampp na Win7 i otrzymałem ten błąd podczas uruchamiania Apache. Usunąłem zaznaczenie skype i nic się nie zmieniło. Jak znaleźć port 80? Jak to naprawić, proszę. Nie mam uruchomionego innego serwera.

update this is the error. I click on start and get this problem
  Error: Apache shutdown unexpectedly.
11:27:19 PM [Apache]  This may be due to a blocked port, missing dependencies, 
11:27:19 PM [Apache]  improper privileges, a crash, or a shutdown by another method.
11:27:19 PM [Apache]  Press the Logs button to view error logs and check
11:27:19 PM [Apache]  the Windows Event Viewer for more clues
11:27:19 PM [Apache]  If you need more help, copy and post this
11:27:19 PM [Apache]  entire log window on the forums

Poniższy link nie pomógł mi

Dlaczego Apache nie uruchomi się w instalacji XAMPP?

Oto dziennik błędów

[Sat Jun 07 22:36:53.823331 2014] [ssl:warn] [pid 6048:tid 236] AH01909: www.example.com:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Sat Jun 07 22:36:54.084345 2014] [ssl:warn] [pid 6048:tid 236] AH01909: www.example.com:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Sat Jun 07 22:36:55.240412 2014] [mpm_winnt:notice] [pid 6048:tid 236] AH00455: Apache/2.4.9 (Win32) OpenSSL/1.0.1g PHP/5.5.11 configured -- resuming normal operations
[Sat Jun 07 22:36:55.241412 2014] [mpm_winnt:notice] [pid 6048:tid 236] AH00456: Apache Lounge VC11 Server built: Mar 16 2014 12:13:13
[Sat Jun 07 22:36:55.241412 2014] [core:notice] [pid 6048:tid 236] AH00094: Command line: 'E:\\xampp\\apache\\bin\\httpd.exe -d E:/xampp/apache'
[Sat Jun 07 22:36:55.339417 2014] [mpm_winnt:notice] [pid 6048:tid 236] AH00418: Parent: Created child process 1840
[Sat Jun 07 22:36:55.950452 2014] [ssl:warn] [pid 1840:tid 248] AH01909: www.example.com:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Sat Jun 07 22:36:56.202467 2014] [ssl:warn] [pid 1840:tid 248] AH01909: www.example.com:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Sat Jun 07 22:36:56.299472 2014] [mpm_winnt:notice] [pid 1840:tid 248] AH00354: Child: Starting 150 worker threads.

23
2018-06-07 13:04


pochodzenie


Nie widzę żadnego apache apache w tym errpor - Steve
czy próbowałeś używać go jako administratora? - user1978142
Tak przepraszam, skopiowałem zły kod błędu, ponieważ teraz jest apache.running co w admin? To tylko mój lokalny komputer - ajt


Odpowiedzi:


Wypróbuj te metody, powinno działać:

 • zakończ / wyjdź Skype (upewnij się, że nie działa), ponieważ rezerwuje localhost: 80
 • wyłącz antywirus (spróbuj najpierw wyłączyć skype i ponownie uruchomić, jeśli to nie działa, wykonaj ten krok)
 • Kliknij prawym przyciskiem na panelu sterowania xampp i uruchom jako administrator

35
2018-06-07 13:13Naprawdę utknąłem tutaj. Właśnie zainstalowałem xampp po odinstalowaniu easyphp i nie mam skype'a i nie widzę żadnej usługi apache do uruchomienia? Mam panel sterowania xamp, który spowoduje błąd przy starcie - ajt
Czy próbowałeś wyłączyć antywirusa, a następnie uruchomić serwer apache? - CMPS
tak, dlaczego to SO jest trudne do naprawienia? - ajt
zwykle nie jest. Wyłącz ochronę antywirusową i skype i spróbuj kliknąć prawym przyciskiem myszy na panelu sterowania xampp i uruchomić jako administrator @ajt - CMPS
działa teraz po ponownym uruchomieniu i działa jako administrator. Czy istnieje sposób, aby nie działać jako administrator? Chcę automatycznego uruchamiania - ajt


Miałem ten sam problem, rozwiązałem zmianę portów.

-> Kliknięty przycisk Config przód Apache.
1) Wybierz Apache (httpd.conf)
2) szukał tej linii: Posłuchaj 80 
3) zmieniono w tym celu: Posłuchaj 8081
4) zapisany plik
-> Kliknij Config przycisk przed Apache.
1) Wybierz Apache (httpd-ssl.conf) 
2) szukał tej linii: Posłuchaj 443 
3) zmieniono w tym celu: Słuchaj 444
4) zapisany plik
Mogę uruchomić xammp z portu 8081
http: // localhost: 8081 /
Musisz podać podany numer portu, aby wprowadzić localhost
Mam nadzieję, że to pomoże ci zrozumieć, co się dzieje.


21
2018-02-11 21:06Czy ktoś wytłumaczy, do jakiej zmiany prowadzi ta aktualizacja? Co tak naprawdę się dzieje? - DinukaD
Cześć, uruchamiasz Apache w tym samym porcie co Skype. Skype używa domyślnie portu 443, więc jeśli zmienisz port, będziesz mógł używać Apache bez błędu. - Carlos H


Myślę, że zabicie procesu, który wykorzystuje ten port, jest łatwiejsze w obsłudze niż zmiana portów w plikach konfiguracyjnych. Oto, jak to zrobić w systemie Windows. Możesz wykonać tę samą procedurę dla systemu Linux, ale różne polecenia. Uruchom wiersz polecenia jako Administrator. Następnie wpisz poniżej polecenie, aby znaleźć wszystkie procesy używające portu.

netstat -ano

Będzie wiele procesów wykorzystujących różne porty. Aby uzyskać tylko port, musimy go użyć findstr jak poniżej (tutaj używam portu 80)

netstat -ano | findstr 80

to da ci taki wynik

TCP  0.0.0.0:80       0.0.0.0:0       LISTENING    7964

Ostatnia liczba to identyfikator procesu procesu. więc musimy zabić proces za pomocą PID, którego możemy użyć taskkill polecenie dla tego.

taskkill /PID 7964 /F

Uruchom ponownie swój serwer. Tym razem będzie w stanie uciec. To może również wykorzystać serwer Mysql.


2
2017-12-07 06:23Twoje pytanie nie jest jasne. Czy pytasz "czy system jest tym, który słucha portu"? - Menuka Ishan


www.example.com:443:0 certyfikat serwera NIE zawiera identyfikatora, który pasuje do nazwy serwera

Otrzymałem ten błąd podczas próby uruchomienia Apache, nie ma błędu w Apache. Jest to błąd zależności w systemie Windows 8 - prawdopodobnie taki sam dla 7. Kliknij tylko i uruchom jako Administrator :)

Jeśli nadal otrzymujesz komunikat o błędzie, Twój Antivirus / Firewall nie blokuje Xampp ani portu 443.


0
2018-03-01 12:11

Ten sam błąd wystąpił, gdy xampp został zainstalowany w systemie Windows 10.

www.example.com:443:0 certyfikat serwera NIE zawiera   ID, który pasuje do nazwy serwera

Więc otworzyłem httpd-ssl.conf plik w folderze xampp i zmienił następujący wiersz

ServerName www.example.com:443

Do

ServerName localhost

I problem został rozwiązany.


0
2017-08-19 12:15