Pytanie Jak uzyskać zawartość schowka za pomocą polecenia Windows?


Na przykład mogę skopiować plik do schowka w ten sposób:

clip < file.txt

(Teraz zawartość file.txt jest w schowku.)

Jak mogę zrobić coś odwrotnego:

???? > file.txt

Tak więc zawartość schowka będzie dostępna file.txt?


23
2017-07-23 19:54


pochodzenie


Rozwiązanie bez oprogramowania innej firmy tutaj: stackoverflow.com/a/15747067/1683264 - rojo


Odpowiedzi:


Możesz użyć programu paste.exe, aby wkleić tekst tak, jak opisujesz.

http://www.c3scripts.com/tutorials/msdos/paste.html

Dzięki niemu możesz:

paste | command

wkleić zawartość schowka systemu Windows do danych wejściowych określonego wiersza polecenia

lub

paste > filename

wkleić zawartość schowka do określonego pliku.


15
2017-07-23 20:00więc nic nie ma w oknach? - Matt
Z tego, co zostało napisane, wydaje się, że dos nie ma żadnej takiej funkcjonalności, a do schowka można uzyskać dostęp jedynie za pomocą języków programowania wyższego poziomu. - Ted
clip.exe, o którym wspomniałem w pytaniu, pochodzi z Windows. - Matt
Nie oczekuj cudów, obraz lub arkusz kalkulacyjny skopiowany do schowka nie będzie wyglądał tak dobrze w pliku tekstowym. Co jest oczywiście powodem, dla którego nie ma standardowego polecenia, zbyt wiele wypadków. - Hans Passant
@HansPassant Oh, jestem zły. To nie jest powód! Ile kociąt zmarło z powodu tych wypadków? - kan


Istnieją polecenia stron trzecich, które działają dwukierunkowo.

Tu jest jeden:

  CLIP - Copy the specified text file to the clip board
  Copyright (c) 1998,99 by Dave Navarro, Jr. (dave@basicguru.com)

2
2017-07-24 02:06

Mam parę narzędzi (sprzed polecenia Clip była częścią okien) dostępnych na tej stronie:

http://www.clipboardextender.com/general-clipboard-use/command-window-output-to-clipboard-in-vista

Są tam dwa narzędzia: Clip2DOS i DOS2Clip. Chcesz Clip2DOS:

Clip2DOS Copyright 2006 Thornsoft Development Zrzuca tekst ze schowka (1024 bajty) na standardowe wyjście.
Użycie: Clip2Dos.exe> ​​out.txt Wynik: tekst znajduje się w pliku. Granice: 1024 bajty. Licencja: bezpłatna, jak w darmowym piwie! http://www.thornsoft.com/dist/techsupport/dos2clip.zip

ŹRÓDŁO DELPHI W ZESTAWIE!

I hej, tutaj jest (Clip2DOS.dpr):

{Clip2DOS - copyright 2005 Thornsoft Development, Inc. All rights reserved.}
program Clip2Dos;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 Clipbrd,
 ExceptionLog,
 SysUtils;

var
  p : Array[0..1024] of Char;
begin
 try
  WriteLn('Clip2DOS Copyright 2006 Thornsoft Development');
  Clipboard.GetTextBuf(p,1024);
  WriteLn(p);
 except
  //Handle error condition
  on E: Exception do
      begin
       beep;
       Writeln(SysUtils.format('Clip2DOS - Error: %s',[E.Message]));
       ExitCode := 1;  //Set ExitCode <> 0 to flag error condition (by convention)
      end;
 end
end.

2
2017-07-24 13:26

Oto program CLIP autorstwa Dave Navarro, o którym mowa w odpowiedzi @foxidrive. Jest to wspomniane w artykule tutaj: kopiowanie ze schowka do xywrite

Łącze do pobierania wraz z wieloma innymi zasobami znajduje się na tej stronie: http://www.lexitec.fi/xywrite/utility.html

Oto bezpośredni link do pobrania: "POBIERANIE Clip.exe Skopiuj zi do schowka przez Dave Navarro, Jr. "


0
2017-08-29 02:54

Ta brudna sztuczka działała na moje potrzeby i pochodzi z Windows!

notepad.exe file.txt

Ctrl + V, Ctrl + S, Alt + fa, X


-5
2018-03-27 00:00Bardzo śmieszne. Niestety jest to bardzo powolne z bardzo dużymi schowkami. - Matt
Hmm, ale co się stanie, jeśli przypadkowo zrestartuję system w tym procesie? Alt + F4 jest bardzo niebezpieczny. - Mateen Ulhaq
@MateenUlhaq Jeśli pasek zadań jest aktywny, może otworzyć menu zamykania, ale Alt + F4 nie uruchomi się ponownie bez dodatkowego kliknięcia lub naciśnięcia klawisza. - dwurf
@MateenUlhaq Alt + F + X jest bezpieczniejszy. - jpaugh