Pytanie Jak wstawić podwójne lub pojedyncze cytaty


Mam długą listę nazw, które muszę mieć w cudzysłowie (mogą to być podwójne lub pojedyncze cytaty) i mam ich około 8000. Mam je w Excelu bez żadnych cytatów i mogę skopiować wszystkie nazwy i wkleić je bez problemu, ale nadal nie ma cytatów. Szukałem formuły Excela, aby dodać cytaty do nazwy w każdym rzędzie, ale nie miałem szczęścia. Próbowałem też sprytnie znaleźć i zastąpić techniki, ale też nie pracowałem. Format, którego szukam, jest następujący:

"Allen" lub "Allen"

Każdy z nich zadziałałby. Potrzebuję tego, aby móc przechowywać informacje w bazie danych. Każda pomoc jest bardzo doceniana. Dzięki

PS:

Znalazłem innych ludzi online potrzebujących tego samego, co zrobiłem, i to rozwiązanie działa dla nich, ale nie wiem, co z nim zrobić:

Możesz to naprawić, używając zakresu   zmienna (na przykład myCell), a następnie   użyj tego do iterowania "selekcji"   zbieranie obiektów zasięgu, tak jak

Sub AddQuote()
Dim myCell As Range
  For Each myCell In Selection
    If myCell.Value <> "" Then
      myCell.Value = Chr(34) & myCell.Value
    End If
  Next myCell
End Sub

Innym rozwiązaniem, które działało również dla innych, było:

Sub OneUglyExport()

Dim FileToSave, c As Range, OneBigOleString As String

FileToSave = Application.GetSaveAsFilename

Open FileToSave For Output As #1

For Each c In Selection

If Len(c.Text) <> 0 Then _

  OneBigOleString = OneBigOleString & ", " & Chr(34) & Trim(c.Text) & Chr(34)

Next

Print #1, Mid(OneBigOleString, 3, Len(OneBigOleString))

Close #1

End Sub

22
2018-06-30 01:49


pochodzenie
Odpowiedzi:


Aby utworzyć nowe cytowane wartości z niecytowanych wartości

 • Kolumna A zawiera nazwy.
 • Umieść następującą formułę w kolumnie B = """" & A1 & """"
 • Skopiuj kolumnę B i wklej specjalnie -> wartości

Używanie funkcji niestandardowej

Public Function Enquote(cell As Range, Optional quoteCharacter As String = """") As Variant
  Enquote = quoteCharacter & cell.value & quoteCharacter
End Function

=OfficePersonal.xls!Enquote(A1)

=OfficePersonal.xls!Enquote(A1, "'")

Aby uzyskać stałe ciągi cytowane, musisz skopiować wartości formuł i wkleić specjalne wartości.


35
2018-06-30 02:21Cześć, kiedy wprowadzam tę formułę = "" "" & A1 & "" "" do kolumny B, to tylko umieszcza ciąg w A1 w cudzysłowach. To jest świetne, ale czy istnieje sposób na umieszczenie A1-A8126 w cudzysłowie z jedną funkcją? Dziękuję za pomoc. Nie jestem zbyt dobry w Excelu, więc dziękuję za cierpliwość. - three3
Możesz wybrać komórkę za pomocą formuły i przeciągnąć ją za pomocą "uchwytu" w prawym dolnym rogu ekranu wyboru komórki. Spowoduje to skopiowanie formuły. Możesz też po prostu skopiować komórkę i wkleić ją, co spowoduje zaktualizowanie formuły poprawnymi odwołaniami do komórek. Zobacz temat pomocy Przenieś lub skopiuj formułę - AMissico
Wow, który działał idealnie! Ale jeszcze jedno pytanie i wskazówka, jeśli nie masz nic przeciwko. Właśnie zdałem sobie sprawę, że potrzebuję też przecinka na końcu nazwy. Na przykład: "Allen", "David", "Smith" i tak dalej. Próbowałem się zepsuć formułą, którą mi dałeś, ale nie mogłem jej uruchomić. Naprawdę doceniam pomoc do tej pory. - three3
= """" & A1 & """, " - AMissico
= """" & A1 & """" & ", " - AMissico


Zakładając, że Twoje dane znajdują się w kolumnie A, dodaj formułę do kolumny B

="'" & A1 & "'" 

i skopiuj formułę w dół. Jeśli teraz zapiszesz w pliku CSV, powinieneś otrzymać podane wartości. Jeśli chcesz zachować go w formacie programu Excel, skopiuj kolumnę B, a następnie wklej wartość, aby pozbyć się formuły.


16
2018-06-30 15:48

Łatwiejsze kroki:

 1. Zaznacz komórki, które chcesz dodać do cudzysłowu.
 2. Iść do Formatuj -> Komórki -> Niestandardowe
 3. Skopiuj / wklej następujące informacje w polu Typ: \ "@ \" lub \ '@ \'
 4. Gotowe!

12
2017-12-28 06:48

Dlaczego po prostu nie użyć formatu niestandardowego dla komórki, którą chcesz zacytować?

Jeśli ustawisz niestandardowy format w kolumnie komórki, wszystkie wartości przyjmą ten format.

Dla liczb ... jak kod pocztowy ... to byłoby to "#" W przypadku tekstu napisowego będzie to "@"

Plik zostanie zapisany w formacie csv i będzie zawierał wszystkie cytaty w odniesieniu do danych komórki w razie potrzeby.


6
2017-09-18 16:28To działało idealnie dla mnie. Niestandardowy format moich tekstów (nvarchar) kolumn, zapisz plik jako CSV, otwórz plik w moim edytorze, użyj podstawowych makr, aby wstawić niezbędne bity SQL, a mój blok instrukcji SQL insert był gotowy do pracy. Dzięki! - mjmoody383
To było DOKŁADNIE to, czego szukałem! Dzięki! - Sean Haddy
Idealne rozwiązanie, jeśli komórki zawierają liczby, użyj "#" w przeciwnym razie "@" dla tekstu. - Muzafar Ali


Lub Wybierz zakres i Formatuj komórki> Niestandardowe \ "@ \"


5
2018-03-27 13:09Jak to nie odpowiada na pytanie? Oczywiście, jako odpowiedź mogła zawierać więcej wyjaśnień, ale jest to całkowicie poprawne rozwiązanie. - Ciara


Jeśli zapiszesz plik Excel jako plik w formacie CSV, może się okazać, że wynik jest wygodny do wstawienia do bazy danych, chociaż nie jestem pewien, czy wszystkie pola będą cytowane.


0
2018-06-30 01:57Próbowałem tego, ale jak powiedziałeś, pola nie są notowane niestety. - three3