Pytanie Czy istnieje sposób zobaczenia git diff od origin / master przy użyciu kodu Visual Studio?


Korzystając z kodu Visual Studio Code (wersja 1.11.2), bardzo łatwo widzę różnice graficzne moich bieżących zmian, klikając przycisk Source Control w lewym panelu. Ale po zatwierdzeniu tych zmian w moim lokalnym repozytorium, nie jestem w stanie znaleźć sposobu na zobaczenie tego samego porównania z oryginałem / wzorcem.

Innymi słowy, istnieje sposób na odrodzenie narzędzia porównywania kodu Visual Studio Code (wersja 1.11.2), aby pokazać mi, co widzę, gdy robię git diff origin/master ale także w różnicach graficznych side-by-side?


21
2018-05-16 19:02


pochodzenie


możesz to zrobić w oknie dialogowym historii git. - Blauhirn


Odpowiedzi:


Możesz użyć do tego rozszerzenia.

Dwie dobre opcje:

Gitlens:  https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=eamodio.gitlens

Za pomocą tego możesz użyć >GitLens: Compare File with... działanie w celu porównania z dowolnym oddziałem (lokalnym lub zdalnym).

Możesz również użyć Historia Gita: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=donjayamanne.githistory

Możesz zobaczyć całą historię plików i porównać z aktualną wersją z >Git: View File History akcja.


21
2018-06-23 01:03Opcja menu kontekstowego "Porównaj linię z poprzednią wersją Gitlensa" to geniusz! - Matt Davis


Od Używanie kontroli wersji w kodzie VS

dodaj to do pliku konfiguracyjnego git jak ~/.gitconfig

[diff]
    tool = vscode
[difftool "vscode"]
    cmd = code --wait --diff $LOCAL $REMOTE

podczas używania git difftool HEAD HEAD^, git zapyta, czy użyć vscode


9
2017-11-30 08:54Dzięki! Czy wiesz, czy jest również wsparcie dla scalenia? - jurl
Tego właśnie szukam, ale zmiana nic dla mnie nie zrobiła w wersji 2.18.0 - HackSlash
@HackSlash Również w git 2.18.0, możesz zobaczyć oryginalny dokument Używanie kontroli wersji w kodzie VS - bilabila
To polecenie powoduje, że vscode jest moim domyślnym edytorem. To super. Dzięki. git config --global core.editor "code --wait" - HackSlash


Nie korzysta z VSCode, ale jeśli chcesz zobaczyć szybkie podsumowanie zmian ... po prostu uruchom PR z oddziału na github


-1
2017-11-29 21:37To nie działa, jeśli chcesz zobaczyć różnicę między zmianami wprowadzonymi / niezatwierdzonymi itp., Musisz również przekazać każde zatwierdzenie, aby zobaczyć różnicę - Steel Brain


Od Blog MSDN

Wyświetlanie różnic

Nasze oprzyrządowanie Git obsługuje wyświetlanie Diffów w kodzie VS. Kliknij plik w widoku Git, aby wyświetlić widok obok siebie. Pozwala to porównać bieżący plik z jego poprzednią wersją:


-1
2018-02-24 01:11