Pytanie Aktualizacja do wersji beta beta / Xcode 5 systemu iOS i otrzymanie ostrzeżenia "CODE_SIGN_ENTITLEMENTS określone bez ważnej tożsamości podpisu programisty na iOS"


Właśnie uaktualniono do wersji beta systemu iOS 7 (i wersji beta Xcode 5) i otrzymuję następujące ostrzeżenie, gdy buduję już istniejącą aplikację, którą przechodzę na iOS 7

Check dependencies: warning: CODE_SIGN_ENTITLEMENTS specified without a valid Developer Signing Identity for iOS.

Jednak kiedy sprawdzam Code Signing Entitlements w moich ustawieniach kompilacji, w rzeczywistości nie mam zdefiniowanego uprawnienia do podpisywania kodu:

enter image description here

Jakieś pomysły? Czy jest to teraz wymagane w iOS 7? Jeśli tak, to jak zdefiniowałbym prawo do podpisywania kodu?


21
2018-06-11 01:58


pochodzenie


Jak to jest wyłączony temat? Chodzi o system budowy o nazwie Xcode, którego używają setki tysięcy osób. Jest to najlepszy wynik w Google dla wielu problemów. - Jason Prado
Jest nietypowy, ponieważ dotyczy dwóch programów: iOS 7 i Xcode 5, które są w wersji beta i objęte NDA. - Alexsander Akers
@AlexsanderAkers - Czy coś jest na temat i czy jest objęty NDA są koncepcje ortogonalne. Obejmuje to narzędzia dla programistów, więc jest na temat. - Brad Larson♦
Zestaw SDK i wersja Xcode są niepubliczne. Dostępne tylko dla osób z płatnymi kontami programistów, które zgodziły się na NDA. Skorzystaj z forów dla programistów. W przeciwnym razie w przyszłości mogą pojawić się bardziej restrykcyjne bety. Jak trudno się z tym pogodzić? - uchuugaka
Xcode 5 jest zapowiedzią dla programisty i nie ma na celu podpisania czegokolwiek. Nie przejmuj się tym błędem, dopóki nie pojawi się finał Xcode 5. Nadal możesz testować swoją aplikację na iOS 7 Beta. Cała zawartość jest pod NDA i powinna być omawiana tylko na zamkniętych forach dla programistów Apple - lukaswelte


Odpowiedzi:


Problem nie dotyczy Code Signing Entitlements. Problem najprawdopodobniej dotyczy Code Signing Identity.

W Xcode 4 automatyczny selektor profilu szukał profilu o nazwie: Programista iPhone'a. Wydaje się jednak, że w Xcode 5 automatyczny selektor profilu szuka profilu o nazwie: Programista iOS (jak widać na zrzucie ekranu), który najprawdopodobniej nie istnieje.

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj ręcznie wybrać istniejący profil z Code Signing Identity Lista rozwijana.


18
2017-07-02 16:14Wybór automatyczny wydaje się działać dla nowych projektów Xcode 5 bez żadnych problemów, ale nie działa z istniejącymi projektami Xcode 4.x. Muszę wybrać dokładną nazwę profilu. - Paul Solt


Zachowaj automatyczne ustawienia tożsamości, ale wybierz profil w "Profilu administracyjnym", a Xcode podejmie poprawną tożsamość.


9
2017-08-02 22:04

Jeśli masz ten problem, ponieważ używasz Jenkins i nie możesz znaleźć właściwej tożsamości podpisywania kodu, możesz to naprawić, ustawiając je ręcznie Jenkins manual Code Signing Identity

Automatycznie wybierze odpowiedni profil udostępniania, jeśli jest obecny w węźle Jenkins.


1
2017-09-24 08:55