Pytanie Proste zapytanie DB2 o sprawdzanie poprawności połączeń


Szukam prostej kwerendy DB2, której można użyć do sprawdzenia, czy połączenie z bazą danych w puli nadal jest poprawne. Musi to być ogólne zapytanie, które będzie wykonywane niezależnie od istniejących baz danych.

W przypadku innych serwerów baz danych użyłem czegoś takiego jak "WYBIERZ 1" lub "WYBIERZ wersję ();"

Jaki byłby odpowiednik dla DB2?

Dzięki!


21
2018-05-05 16:48


pochodzenie
Odpowiedzi:


Próbować values 1.

Możesz również pobrać aktualną datę jako

VALUES current date 

lub

SELECT current date FROM sysibm.sysdummy1 

Możesz także dostać informacje o wersji w następujący sposób

SELECT service_level, fixpack_num, bld_level
FROM TABLE (sysproc.env_get_inst_info()) as A;

28
2018-05-05 16:56Dzięki za odpowiedzi. Wybierz 1 Zwraca: NIELEGALNY SYMBOL "<KONIEC ZBIORU>". NIEKTÓRE SYMBOLE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRAWNE SĄ: Kod SQL: -104, Stan SQL: 42601, ale dodanie (z pliku sysibm.sysdummy1) działa Bardzo dziękuję za pomoc! - Eric Tuttleman
@Eric - czy "wartości 1" działają? - DVK
Najpierw pozwól mi powiedzieć, że nie jestem bardzo zaznajomiony z DB2, więc mógłbym mieć podkręconą składnię. Próbowałem "wartości 1", "WYBIERZ wartości 1" i "WARTOŚCI bieżącej daty", z których wszystkie zwróciły błąd. Zarówno "SELECT aktualna data FROM sysibm.sysdummy1" i "SELECT 1 FROM sysibm.sysdummy1" działały dobrze. Wszystko to dzieje się przez JDBC przy użyciu sterownika JCC na serwerze z systemem zOS. - Eric Tuttleman