Pytanie Boost.format i szerokie znaki


Czy istnieje sposób na uzyskanie boost.format do używania i zwracania szerokich ciągów znaków (Unicode)?

Chciałbym móc robić takie rzeczy jak:

wcout << boost::format(L"...") % ...

i

wstring s = boost::str(boost::format(L"...") % ...)

czy to możliwe?


21
2017-12-17 19:24


pochodzenie
Odpowiedzi:


format_fwd.hpp zawiera ten typedef:

typedef basic_format<wchar_t >  wformat;

Myślę, że to cię zacznie. To działa tutaj:

std::wcout << boost::wformat(L"...") % ...

Również boost::str działa za pomocą wformat.


28
2017-12-17 19:29Tak. Używam boost :: wformat przez cały czas. - Rob
Jestem zaskoczony, jak łatwo jest użyć formatu boost ::. nie wiedziałem, że możesz drukować w taki sposób. na pewno muszę na to spojrzeć - Johannes Schaub - litb