Pytanie Host natywny w języku C # dzięki przeglądarce Native Messaging w Chrome


Kilka godzin spędziłem na badaniu, jak uzyskać natywne komunikaty w Chrome współpracujące z hostem w języku C #. Koncepcyjnie było to dość proste, ale było kilka przeszkód, które rozwiązałem z pomocą (częściowo) z tych innych pytań:

Natywna aplikacja Messaging Chrome
Natywne wiadomości z rozszerzenia chrome na rodzimy host napisany w C #
Bardzo wolno przesyłać "dużą" ilość danych z rozszerzenia Chrome na hosta (napisane w języku C #)

Moje rozwiązanie jest zamieszczone poniżej.


21
2018-06-17 01:03


pochodzenie
Odpowiedzi:


Zakładając, że manifest jest poprawnie skonfigurowany, oto pełny przykład rozmawiania z hostem C # za pomocą metody "port":

using System;
using System.IO;
using Newtonsoft.Json;
using Newtonsoft.Json.Linq;

namespace NativeMessagingHost
{
  class Program
  {
   public static void Main(string[] args)
   {
     JObject data;
     while ((data = Read()) != null)
     {
      var processed = ProcessMessage(data);
      Write(processed);
      if (processed == "exit")
      {
        return;
      }
     }
   }

   public static string ProcessMessage(JObject data)
   {
     var message = data["text"].Value<string>();
     switch (message)
     {
      case "test":
        return "testing!";
      case "exit":
        return "exit";
      default:
        return "echo: " + message;
     }
   }

   public static JObject Read()
   {
     var stdin = Console.OpenStandardInput();
     var length = 0;

     var lengthBytes = new byte[4];
     stdin.Read(lengthBytes, 0, 4);
     length = BitConverter.ToInt32(lengthBytes, 0);

     var buffer = new char[length];
     using (var reader = new StreamReader(stdin))
     {
      while (reader.Peek() >= 0)
      {
        reader.Read(buffer, 0, buffer.Length);
      }
     }

     return (JObject)JsonConvert.DeserializeObject<JObject>(new string(buffer));
   }

   public static void Write(JToken data)
   {
     var json = new JObject();
     json["data"] = data;

     var bytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(json.ToString(Formatting.None));

     var stdout = Console.OpenStandardOutput();
     stdout.WriteByte((byte)((bytes.Length >> 0) & 0xFF));
     stdout.WriteByte((byte)((bytes.Length >> 8) & 0xFF));
     stdout.WriteByte((byte)((bytes.Length >> 16) & 0xFF));
     stdout.WriteByte((byte)((bytes.Length >> 24) & 0xFF));
     stdout.Write(bytes, 0, bytes.Length);
     stdout.Flush();
   }
  }
}

Jeśli nie musisz aktywnie komunikować się z hostem, użyj runtime.sendNativeMessage będzie działać dobrze. Aby zapobiec zawieszeniu się hosta, po prostu usuń while pętli i wykonaj jednokrotnie odczyt / zapis.

Aby to przetestować, użyłem przykładowego projektu dostarczonego przez Google tutaj: https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/master/chrome/common/extensions/docs/examples/api/nativeMessaging

Uwaga: Używam Json.NET, aby uprościć proces serializacji / odszyfrowania json.

Mam nadzieję, że jest to pomocne dla kogoś!


27
2018-06-17 01:03Szukam tego dla Javy, ale nigdzie nie mogę znaleźć: / - farukdgn
@farukdgn Konkretnie, co jest trudne do znalezienia? Implementacja Java powinna być dość podobna. - itslittlejohn
Tak, dziękuję, to doskonały początek! - shaune
Gdzie jest połączenie? próbowałem go uruchomić, a rozszerzenie daje mi "Natywny host wyszedł." - ArielB
Podczas inicjowania połączenia ze skryptu w tle (rozszerzenie chrome) - połączenie nie powiedzie się, mimo że plik host.exe zostanie otwarty. "Nie można się połączyć: Błąd podczas komunikacji z natywnym hostem przesyłania komunikatów". Według Google połączyć dzieje się tak z powodu błędnej deklaracji serializacji / rozmiaru. Jakaś wskazówka? - David D.