Pytanie Program Visual Studio 2015 Team Explorer nie widzi istniejącego klonu lokalnego repozytorium


Mam projekt Team Project w Visual Studio z repozytorium. Używam tego z VS 2013 od jakiegoś czasu.

Zainstalowałem VS 2015 i połączyłem się z Visual Studio online w eksploratorze zespołu i wybrałem dany projekt.

jednak w ramach rozwiązań mówi:

Musisz sklonować repozytorium, aby otworzyć rozwiązania dla tego projektu.

Poszedłem do ustawień i edytowałem moje globalne ustawienia, aby poprawnie ustawić mój katalog repozytorium. (ta sama lokalizacja, co w programie Visual Studio 2013)

Ale jest już sklonowany i na mojej lokalnej maszynie.

Dlaczego zespół Team Explorer VS 2015 nie widzi istniejącego folderu z repozytorium? Jak mogę to naprawić, zamiast usuwać folder i znowu robić klon?


21
2017-08-14 19:48


pochodzenie
Odpowiedzi:


Ponieważ Visual Studio 2013 utrzymuje listę repozytoriów, które widział (i ich piloty) oddzielnie od miejsca, w którym VS 2015 przechowuje te informacje.

Otwórz Eksplorator zespołu, przejdź do strony Połącz, aw sekcji Lokalne repozytoria Git kliknij przycisk Dodaj. Przejdź do repozytorium, które wcześniej sklonowałeś.

Ponieważ jesteś podłączony do serwera, VS zda sobie sprawę, że właśnie otwarte repozytorium jest klonem repozytorium na twoim serwerze i włącza funkcjonalność TFS.


26
2017-08-14 23:11Niestety, otrzymuję tylko "Nie znaleziono nowych repozytoriów" w tym scenariuszu na VS15 - Thomas Hagström
Miałem tę samą wiadomość. Rozwiązaniem było kliknięcie prawym przyciskiem myszy repozytorium na liście Lokalnych repozytoriów i usunięcie go. Następnie wykonaj kroki opisane przez Edwarda ponownie. - Frederic
Otrzymuję również "Nie znaleziono nowych repozytoriów", a moja lista lokalnego repozytorium jest pusta. - Ivy Fae
Dla mnie nie działa usuwanie lokalnego repozytorium i dodawanie go ponownie. Dla mnie działało to do goto tfs-connection i usuwania projektów, a następnie ponownego połączenia z tfs. Następnie zdalne i lokalne repozytoria zostały ponownie połączone. - steininger
To nie działa dla mnie, aż do Zmieniłem nazwę pilota Visual Studio Online na "pochodzenie". Wydaje się, że nie podobało się posiadanie wielu pilotów i nie jest domyślnym pilotem. - Grhm


Przynajmniej dla Visual Studio 2017 i Visual Studio Team Services:

Jeśli posiadasz kilka repozytoriów w swoim Team Foundation Server lub projekcie VSTS, upewnij się, że jesteś połączony z konkretnym repo, dla którego twój klon jest przeznaczony, a nie tylko z projektem. Następnie możesz wprowadzić lokalizację w dolnej części okna dialogowego "Połącz z projektem" lub po prostu dodaj ją tak, jak opisano w innej odpowiedzi.


1
2018-04-11 18:37

Lub po prostu zamknij VS, a następnie przejdź do katalogu, który sklonowałeś i otwórz rozwiązanie w swoim nowszym Visual Studio.

Zobaczysz, że VS zmienia plik "applicationhost.config", a następnie pamięta, że ​​został sklonowany


0
2017-08-22 09:22

Nagle miałem ten sam problem. VS2015 nie rozpoznał już, że jeden z lokalnych repo jest klonem i powinienem zrobić nowy klon do "[ProjName] 2" ...

Dla mnie pomógł ponownie połączyć się ze zdalnym Team Project:

  1. Otwórz rozwiązanie lokalnego repozytorium
  2. Przejdź do menedżera połączeń ("Zarządzaj połączeniami")
  3. Odznacz zdalny projekt ("Projekty zespołów")
  4. Zamknij okno klikając na Połącz
  5. Ponownie otwórz Menedżera połączeń
  6. Sprawdź ponownie projekt zespołu i "Połącz"

i wszystko znowu było w porządku!


0
2017-10-04 11:12

Otwórz projekt, używając pliku rozwiązania.


0
2018-06-01 09:23