Pytanie Globalne zmienne maszynopisowe


Czy istnieje wygodny sposób na udostępnienie zmiennych globalnych w ramach modułów, bez błędów kompilatora, tj. Poniżej użytego parametru CANVAS_WIDTH?

  export class Bullet {


    x: number = 22;
    y: number = 22;

    constructor (speed: number) {
      this.xVelocity = speed;
    }

    inBounds() {
      return this.x >= 0 && this.x <= CANVAS_WIDTH &&
        this.y >= 0 && this.y <= CANVAS_HEIGHT;
    };
}
}

21
2017-12-11 11:22


pochodzenie


gdzie ustawisz wartość CANVAS_WIDTH? - Rajagopal 웃
w klasie gry, która importuje moduł z klasą Bullet GameObjects = module ("GameObjects") - Nikos
Masz CANVAS_WIDTH w klasie Game i potrzebujesz dostępu do niej w klasie Bullet. Czy mam rację? - Rajagopal 웃
yip! To jest poprawne - Nikos


Odpowiedzi:


Musisz zdefiniować te właściwości jako statyczne, wtedy możesz uzyskać do nich dostęp w prosty sposób,

export class Game {
  static canvas: JQuery;
  static CANVAS_WIDTH: number;
  static CANVAS_HEIGHT: number;
  bullet: Bullet;

  constructor(canvasElem: JQuery) {
    Game.canvas = canvasElem;
    Game.CANVAS_WIDTH = Game.canvas.width();
    Game.CANVAS_HEIGHT = Game.canvas.height();
  }
}

export class Bullet {
  x: number = 22;
  y: number = 22;

  public inBounds() {
    // accessing static properties
    return this.x >= 0 && this.x <= Game.CANVAS_WIDTH && this.y >= 0 && this.y <= Game.CANVAS_HEIGHT;
  }
}

To kompiluje się do:

define(["require", "exports"], function(require, exports) {
  var Game = (function () {
    function Game(canvasElem) {
      Game.canvas = canvasElem;
      Game.CANVAS_WIDTH = Game.canvas.width();
      Game.CANVAS_HEIGHT = Game.canvas.height();
    }
    return Game;
  })();
  exports.Game = Game;

  var Bullet = (function () {
    function Bullet() {
      this.x = 22;
      this.y = 22;
    }
    Bullet.prototype.inBounds = function () {
      // accessing static properties
      return this.x >= 0 && this.x <= Game.CANVAS_WIDTH && this.y >= 0 && this.y <= Game.CANVAS_HEIGHT;
    };
    return Bullet;
  })();
  exports.Bullet = Bullet;
});
//# sourceMappingURL=dhdh.js.map

25
2017-12-11 15:09Mam nadzieję, że ta pomaga. Zaakceptuj jako odpowiedź, jeśli pomaga. - Rajagopal 웃
dzięki kolego za pomoc! - Nikos
dodano skompilowany plik JS - Simon_Weaver
@Simon_Weaver dzięki za kod! - Nikos


Jest to przykładowy przykład, ale zamiast próbować przejść do zasięgu globalnego, można użyć zakresu modułu do objęcia zmiennej, która będzie używana z kilku klas.

module MyModule {
  var x: number = 5;

  export class FirstClass {
    doSomething() {
      x = 10;
    }
  }

  export class SecondClass {
    showSomething() {
      alert(x.toString());
    }
  }
}

var a = new MyModule.FirstClass();
a.doSomething();

var b = new MyModule.SecondClass();
b.showSomething();

Używają tu wszystkich zwykłych reguł dotyczących wielu rzeczy używających tej samej zmiennej - nie chcesz wymuszać określonej kolejności zdarzeń na kodzie wywołującym.


Kompiluje do:

var MyModule;
(function (MyModule) {
  var x = 5;

  var FirstClass = (function () {
    function FirstClass() {
    }
    FirstClass.prototype.doSomething = function () {
      x = 10;
    };
    return FirstClass;
  })();
  MyModule.FirstClass = FirstClass;

  var SecondClass = (function () {
    function SecondClass() {
    }
    SecondClass.prototype.showSomething = function () {
      alert(x.toString());
    };
    return SecondClass;
  })();
  MyModule.SecondClass = SecondClass;
})(MyModule || (MyModule = {}));

var a = new MyModule.FirstClass();
a.doSomething();

var b = new MyModule.SecondClass();
b.showSomething();

2
2017-12-11 14:47Czy to nadal działa w najnowszej wersji maszynopisu? Nie wygląda na to, że przykład kompiluje ... - Kyle
Zaktualizowałem to dla TypeScript 0.9.x - user75525
dodano skompilowane js dla porównania - Simon_Weaver