Pytanie Utrata push przez Heroku z powodu klejnotu RPM New Relic


Mam gem 'newrelic_rpm' w mojej Gemfile jak na Heroku dokumentacja. Kiedy próbuję uciekać git push heroku master Otrzymuję:

-----> Ruby/Rails app detected
-----> Installing dependencies using Bundler version 1.3.0.pre.5
    Running: bundle install --without development:test --path vendor/bundle --binstubs vendor/bundle/bin --deployment
    Fetching gem metadata from https://rubygems.org/........
    Fetching gem metadata from https://rubygems.org/..
    Could not find newrelic_rpm-3.5.6.46 in any of the sources
 !
 !   Failed to install gems via Bundler.
 !
 !   Heroku push rejected, failed to compile Ruby/rails app

To git@heroku.com:reponame.git
 ! [remote rejected] master -> master (pre-receive hook declined)

Wszelkie pomysły, jak to naprawić? Próbowałem już bundle update według tej odpowiedzi WR: https://stackoverflow.com/a/4576816/337903 bez skutku.


21
2018-02-13 02:25


pochodzenie


Wszelkie dalsze informacje pochodzą z heroku logs? - Paul Fioravanti


Odpowiedzi:


EDYCJA: 3.5.8.72 gem został wydany @thanks Chris

Wygląda na to, że interfejs API Dependency programu Bundler ma problemy.

Plik newrelic_rpm-3.5.6.46 został zerwany 22 stycznia 2013 r. Jednak wciąż jest wymagany przez interfejs API.

Zablokowanie pliku gemfile do wersji bieżącej rozwiązuje ten problem w międzyczasie.

  gem "newrelic_rpm", "~> 3.5.5.38"

27
2018-02-13 05:12FYI, wersja 3.5.8.72 tego klejnotu została wydana, a problemy z zależnością od pakera już nie występują. A więc bundle update newrelic_rpm będzie teraz robić lewy. - chrislopresto
Powinieneś opublikować to jako odpowiedź chris - Daniel


Jak wspomniano o chrislopresto, może być konieczne zrobienie

bundle update newrelic_rpm

Zamieszczam to jako odpowiedź, ponieważ zostało to zasugerowane, a hej, wersje się zmieniają.


0
2017-10-24 00:17