Pytanie Jak sprawdzić, czy kolumna istnieje w Pandach


Czy istnieje sposób sprawdzenia, czy kolumna istnieje w Pandas DataFrame?

Załóżmy, że mam następujące DataFrame:

>>> import pandas as pd
>>> from random import randint
>>> df = pd.DataFrame({'A': [randint(1, 9) for x in xrange(10)],
            'B': [randint(1, 9)*10 for x in xrange(10)],
            'C': [randint(1, 9)*100 for x in xrange(10)]})
>>> df
  A  B  C
0 3 40 100
1 6 30 200
2 7 70 800
3 3 50 200
4 7 50 400
5 4 10 400
6 3 70 500
7 8 30 200
8 3 40 800
9 6 60 200

i chcę obliczyć df['sum'] = df['A'] + df['C']

Ale najpierw chcę sprawdzić, czy df['A'] istnieje, a jeśli nie, chcę to obliczyć df['sum'] = df['B'] + df['C'] zamiast.


118
2017-07-21 16:43


pochodzenie
Odpowiedzi:


To zadziała:

if 'A' in df:

Ale dla jasności prawdopodobnie zapisałbym to jako:

if 'A' in df.columns:

243
2017-07-21 16:48

Aby to sprawdzić albo więcej wszystkie kolumny istnieją, możesz użyć set.issubset, jak w:

if set(['A','C']).issubset(df.columns):
  df['sum'] = df['A'] + df['C']        

Jak zaznacza @brianpck w komentarzu, set([]) można alternatywnie skonstruować za pomocą nawiasów klamrowych:

if {'A', 'C'}.issubset(df.columns):

Widzieć to pytanie do dyskusji na temat składni nawiasów klamrowych.

Możesz też użyć funkcji sprawdzania list, jak w:

if all([item in df.columns for item in ['A','C']]):

31
2017-09-07 13:55Lub tylko {'A', 'B'}.issubset() - brianpck
@brianpck - dodaj, że jest to najbardziej elegancka metoda. - pshep123


Aby zasugerować inny sposób bez użycia instrukcji if, możesz użyć skrótu get() metoda dla DataFrames. Aby wykonać sumę w oparciu o pytanie:

df['sum'] = df.get('A', df['B']) + df['C']

The DataFrame Metoda get ma podobne zachowanie jak słowniki python.


4
2018-05-22 18:28