Pytanie Python - Drukowanie słownika jako tabeli poziomej z nagłówkami


Mam słownik:

d = {1: ["Spices", math.floor(random.gauss(40, 5))],
  2: ["Other stuff", math.floor(random.gauss(20, 5))],
  3: ["Tea", math.floor(random.gauss(50, 5))],
  10: ["Contraband", math.floor(random.gauss(1000, 5))],
  5: ["Fruit", math.floor(random.gauss(10, 5))],
  6: ["Textiles", math.floor(random.gauss(40, 5))]
}

Chcę go wydrukować, żeby ładnie komponował się z nagłówkami. Czy mogę dodać nagłówki do słownika i zawsze mieć pewność, że wyjdą na wierzch? Widziałem kilka sposobów, aby zrobić to pionowo, ale chciałbym, aby pojawił się z maksymalną szerokością kolumn zbliżoną do max str () lub int ().

Przykład:

Klawisz________Etykieta__________Numer
1
__________Przyprawy_________42
2
__________Inne rzeczy______16
itp

Najwyraźniej nie mogę tego zrobić ręcznie w tym edytorze, ale mam nadzieję, że ten pomysł zostanie wyświetlony. Ja też tak naprawdę nie chcę tego __. Tylko posiadacz miejsca.
Dziękuje wszystkim.


18
2018-06-26 20:45


pochodzenie


Czy próbowałeś czegoś? for key in d: print('{}\t{}\t{}'.format(key, d[key][0], d[key][1])) (Dodaj :<width do twojego serca w tych aparatach) przychodzi mi na myśl ... - Henry Keiter
Nie chciałem robić zakładek ze zmiennością szerokości kolumny. Próbowałem tego jednak. - Faller


Odpowiedzi:


Możesz użyć formatowanie ciągów:

print "{:<8} {:<15} {:<10}".format('Key','Label','Number')
for k, v in d.iteritems():
  label, num = v
  print "{:<8} {:<15} {:<10}".format(k, label, num)

Wydajność:

Key   Label      Number  
1    Spices     38.0   
2    Other stuff   24.0   
3    Tea       44.0   
5    Fruit      5.0    
6    Textiles    37.0   
10    Contraband   1000.0 

43
2018-06-26 20:53O. Nie zdawałem sobie sprawy. Dzięki. To było łatwiejsze, niż się spodziewałem. - Faller
@MitulShah Sprawdź również: pypi.python.org/pypi/tabulate - Ashwini Chaudhary


Szukałem rozwiązania o nieznanej szerokości kolumn do drukowania tabeli bazy danych. Oto więc:

def printTable(myDict, colList=None):
  """ Pretty print a list of dictionaries (myDict) as a dynamically sized table.
  If column names (colList) aren't specified, they will show in random order.
  Author: Thierry Husson - Use it as you want but don't blame me.
  """
  if not colList: colList = list(myDict[0].keys() if myDict else [])
  myList = [colList] # 1st row = header
  for item in myDict: myList.append([str(item[col] or '') for col in colList])
  colSize = [max(map(len,col)) for col in zip(*myList)]
  formatStr = ' | '.join(["{{:<{}}}".format(i) for i in colSize])
  myList.insert(1, ['-' * i for i in colSize]) # Seperating line
  for item in myList: print(formatStr.format(*item))

Próba:

printTable([{'a':123,'bigtitle':456,'c':789},{'a':'x','bigtitle':'y','c':'z'}, \
  {'a':'2016-11-02','bigtitle':1.2,'c':78912313213123}], ['a','bigtitle','c'])

Wydajność:

a     | bigtitle | c       
---------- | -------- | --------------
123    | 456   | 789      
x     | y    | z       
2016-11-02 | 1.2   | 78912313213123

W kontekście Psycopg możesz go użyć w ten sposób:

curPG.execute("SELECT field1, field2, ... fieldx FROM mytable")
printTable(curPG.fetchall(), [c.name for c in curPG.description])

Jeśli potrzebujesz wariantu dla wierszy wielowierszowych, oto:

def printTable(myDict, colList=None, sep='\uFFFA'):
  """ Pretty print a list of dictionaries (myDict) as a dynamically sized table.
  If column names (colList) aren't specified, they will show in random order.
  sep: row separator. Ex: sep='\n' on Linux. Default: dummy to not split line.
  Author: Thierry Husson - Use it as you want but don't blame me.
  """
  if not colList: colList = list(myDict[0].keys() if myDict else [])
  myList = [colList] # 1st row = header
  for item in myDict: myList.append([str(item[col] or '') for col in colList])
  colSize = [max(map(len,(sep.join(col)).split(sep))) for col in zip(*myList)]
  formatStr = ' | '.join(["{{:<{}}}".format(i) for i in colSize])
  line = formatStr.replace(' | ','-+-').format(*['-' * i for i in colSize])
  item=myList.pop(0); lineDone=False
  while myList:
   if all(not i for i in item):
     item=myList.pop(0)
     if line and (sep!='\uFFFA' or not lineDone): print(line); lineDone=True
   row = [i.split(sep,1) for i in item]
   print(formatStr.format(*[i[0] for i in row]))
   item = [i[1] if len(i)>1 else '' for i in row]

Próba:

sampleDict = [{'multi lines title': 12, 'bigtitle': 456, 'third column': '7 8 9'},
{'multi lines title': 'w x y z', 'bigtitle': 'b1 b2', 'third column': 'z y x'},
{'multi lines title': '2', 'bigtitle': 1.2, 'third column': 78912313213123}]

printTable(sampleDict, sep=' ')

Wydajność:

bigtitle | multi | third     
     | lines | column    
     | title |        
---------+-------+---------------
456   | 12  | 7       
     |    | 8       
     |    | 9       
---------+-------+---------------
b1    | w   | z       
b2    | x   | y       
     | y   | x       
     | z   |        
---------+-------+---------------
1.2   | 2   | 78912313213123

Bez sep parametr, printTable(sampleDict) daje Ci:

bigtitle | multi lines title | third column 
---------+-------------------+---------------
456   | 12        | 7 8 9     
b1 b2  | w x y z      | z y x     
1.2   | 2         | 78912313213123

13
2017-11-02 20:40Piękna funkcja. - lilster
Fajna funkcja! Moje dane mają nowe znaki, ponieważ zawierają wiele linii danych. Powiedzmy, że bigtitle Dane kolumn mają znaki nowej linii i chciałem wydrukować te w tym obszarze kolumn. Czy to możliwe? - Karthi1234
@ Karthi1234 Nie mniej niż 10 linii kodu, ale tutaj jest na końcu (zaktualizowany). - Le Droid
Kocham to. Dzięki! - Samuurai


Bazując na kodzie Le Droida, dodałem separator "-" dla każdego rzędu, dzięki czemu wydruk był wyraźniejszy. Dzięki, Le Droid.

def printTable(myDict, colList=None):
  if not colList: 
    colList = list(myDict[0].keys() if myDict else [])
  myList = [colList] # 1st row = header
  for item in myDict: 
    myList.append([str(item[col] or '') for col in colList])
  #maximun size of the col for each element
  colSize = [max(map(len,col)) for col in zip(*myList)]
  #insert seperating line before every line, and extra one for ending. 
  for i in range(0, len(myList)+1)[::-1]:
     myList.insert(i, ['-' * i for i in colSize])
  #two format for each content line and each seperating line
  formatStr = ' | '.join(["{{:<{}}}".format(i) for i in colSize])
  formatSep = '-+-'.join(["{{:<{}}}".format(i) for i in colSize])
  for item in myList: 
    if item[0][0] == '-':
      print(formatSep.format(*item))
    else:
      print(formatStr.format(*item))

Wydajność:

-----------+----------+---------------
a     | bigtitle | c       
-----------+----------+---------------
123    | 456   | 789      
-----------+----------+---------------
x     | y    | z       
-----------+----------+---------------
2016-11-02 | 1.2   | 78912313213123
-----------+----------+---------------

0
2017-08-10 12:36

Możesz użyć metod ljust lub rjust string:

print key.ljust(10), label.ljust(30), number.ljust(20)

-1
2018-06-26 21:20