Pytanie Błąd podczas uruchamiania, gdy używany jest Spork i Guard


Oto problem. Po dodaniu Guard gem wszystko było w porządku, kiedy dzwoniłem Guard. Kiedy dodałem SporkOtrzymuję następujący błąd, który nie ma wpływu na testowanie moich testów, ale podnosi go za każdym razem, gdy próbuję ponownie uruchomić Guard.

19:01:28 - INFO - Guard uses TerminalTitle to send notifications.
19:01:28 - INFO - Starting Spork for RSpec
19:01:28 - ERROR - Guard::Spork failed to achieve its <start>, exception was:

[# 5232DAD6505A] ChildProcess :: LaunchError: Brak takiego pliku lub katalogu - pakiet exec spork -p 8989   [# 5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/childprocess-0.3.7/lib/childprocess/unix/fork_exec_process.rb:54:in launch_process' [#5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/childprocess-0.3.7/lib/childprocess/abstract_process.rb:68:inpoczątek'   [# 5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/guard-spork-1.2.0/lib/guard/spork/spork_instance.rb:38:in start' [#5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/guard-spork-1.2.0/lib/guard/spork/runner.rb:33:inkażdy'   [# 5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/guard-spork-1.2.0/lib/guard/spork/runner.rb:33:in launch_sporks' [#5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/guard-spork-1.2.0/lib/guard/spork.rb:21:inpoczątek'   [# 5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/guard-1.6.2/lib/guard/runner.rb:99:in block in run_supervised_task' [#5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/guard-1.6.2/lib/guard/runner.rb:97:inłapać'   [# 5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/guard-1.6.2/lib/guard/runner.rb:97:in run_supervised_task' [#5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/guard-1.6.2/lib/guard/runner.rb:54:inblok (2 poziomy) w biegu "   [# 5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/guard-1.6.2/lib/guard/runner.rb:175:in block (3 levels) in scoped_guards' [#5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/guard-1.6.2/lib/guard/runner.rb:174:inkażdy'   [# 5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/guard-1.6.2/lib/guard/runner.rb:174:in block (2 levels) in scoped_guards' [#5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/guard-1.6.2/lib/guard/runner.rb:173:inłapać'   [# 5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/guard-1.6.2/lib/guard/runner.rb:173:in block in scoped_guards' [#5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/guard-1.6.2/lib/guard/runner.rb:172:inkażdy'   [# 5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/guard-1.6.2/lib/guard/runner.rb:172:in scoped_guards' [#5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/guard-1.6.2/lib/guard/runner.rb:53:inblok w biegu "   [# 5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/lumberjack-1.0.2/lib/lumberjack.rb:27:in unit_of_work' [#5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/guard-1.6.2/lib/guard/runner.rb:52:inbiegać'   [# 5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/guard-1.6.2/lib/guard.rb:187:in block in start' [#5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/guard-1.6.2/lib/guard.rb:363:inblok w ramach_strezerwowanego stanu "   [# 5232DAD6505A]: 10: w synchronize' [#5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/guard-1.6.2/lib/guard.rb:360:inwithin_preserved_state "   [# 5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/guard-1.6.2/lib/guard.rb:185:in start' [#5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/guard-1.6.2/lib/guard/cli.rb:110:inpoczątek'   [# 5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/thor-0.17.0/lib/thor/task.rb:27:in run' [#5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/thor-0.17.0/lib/thor/invocation.rb:120:ininvoke_task "   [# 5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/thor-0.17.0/lib/thor.rb:344:in dispatch' [#5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/thor-0.17.0/lib/thor/base.rb:434:inpoczątek'   [# 5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/gems/guard-1.6.2/bin/guard:6:in <top (required)>' [#5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/bin/guard:19:inobciążenie'   [# 5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/bin/guard:19:in <main>' [#5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/bin/ruby_noexec_wrapper:14:ineval "   [# 5232DAD6505A] /Users/periclestheodorou/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p362/bin/ruby_noexec_wrapper:14:in `'   19:01:28 - INFO - Guard :: Spork właśnie został zwolniony   19:01:28 - INFO - Guard :: RSpec działa, z RSpec 2!   19:01:28 - INFO - Uruchamianie wszystkich specyfikacji   Brak serwera DRb. Zamiast tego działa w lokalnym procesie ...   Nie znaleziono żadnych przykładów.

Ukończony w 0.0001 sekund 0 przykładów, 0 awarii

Oto Gemfile

source 'https://rubygems.org'

gem 'rails', '3.2.11'

group :development, :test do
 gem 'sqlite3', '1.3.5'
 gem 'rspec-rails', '2.11.0'
 gem 'guard-rspec', '1.2.1'
 gem 'guard-spork', '1.2.0'
 gem 'spork', '0.9.2'
end

group :assets do
 gem 'sass-rails', '3.2.5'
 gem 'coffee-rails', '3.2.2'
 gem 'uglifier', '1.2.3'
end

gem 'jquery-rails'

group :test do
 gem 'capybara', '1.1.2'
 gem 'rb-fsevent', '0.9.1', :require => false
end

group :production do
 gem 'pg', '0.12.2'
end

spec_helper

require 'rubygems'
require 'spork'

Spork.prefork do
 # Loading more in this block will cause your tests to run faster. However, 
 # if you change any configuration or code from libraries loaded here, you'll
 # need to restart spork for it take effect.
 # This file is copied to spec/ when you run 'rails generate rspec:install'
 ENV["RAILS_ENV"] ||= 'test'
 require File.expand_path("../../config/environment", __FILE__)
 require 'rspec/rails'
 require 'rspec/autorun'

 # Requires supporting ruby files with custom matchers and macros, etc,
 # in spec/support/ and its subdirectories.
 Dir[Rails.root.join("spec/support/**/*.rb")].each {|f| require f}

 RSpec.configure do |config|
  # == Mock Framework
  #
  # If you prefer to use mocha, flexmock or RR, uncomment the appropriate line:
  #
  # config.mock_with :mocha
  # config.mock_with :flexmock
  # config.mock_with :rr
  config.mock_with :rspec

  # Remove this line if you're not using ActiveRecord or ActiveRecord fixtures
  config.fixture_path = "#{::Rails.root}/spec/fixtures"

  # If you're not using ActiveRecord, or you'd prefer not to run each of your
  # examples within a transaction, remove the following line or assign false
  # instead of true.
  config.use_transactional_fixtures = true

  # If true, the base class of anonymous controllers will be inferred
  # automatically. This will be the default behavior in future versions of
  # rspec-rails.
  config.infer_base_class_for_anonymous_controllers = false
 end
end

Spork.each_run do
 # This code will be run each time you run your specs.

end

18
2018-01-29 19:08


pochodzenie


Nie podałeś wielu informacji. Spójrz jednak na tę szynę. railscasts.com/episodes/285-spork , podążaj za nim krok po kroku i nie powinieneś mieć problemu z uruchomieniem Strażnika ze spermą. - Andrew Wei
Jakie inne informacje są potrzebne? Spojrzałem na RailsCast; opierało się na tym mniej więcej na tym, że dodałem szpikulca i strażnika - PericlesTheo
Jak wygląda twój pomocnik spec? - Andrew Wei
dodał spec_helper w pytaniu - PericlesTheo
Po dodaniu spouta, uruchomiłeś instalację pakietu? Umów się również na publikowanie swojego pliku straży - clang1234


Odpowiedzi:


To jest znany problem w guard-spork i możesz użyć poprzedniej wersji ChildProcess poprzez dodanie:

gem 'childprocess', '0.3.6'

Dla Twojej Gemfile lub spróbuj oddziału głównego straży-opiekuna, który ma naprawiono problem poprzez dodanie następujących elementów do twojego Gemfile:

gem 'guard-spork', :github => 'guard/guard-spork'

35
2018-01-30 10:03to fantastyczne, dziękuję bardzo. Skończyło się na tym, że użyłem gem 'guard-spork',: github => 'guard / guard-spork' - PericlesTheo
Pomógł mi także, na Mac'u, z najnowszym Mountain Lion. Dziękuję Ci. - rprandi
Zostało to rozwiązane na skrytce 1.4.2, więc możesz zmienić na gem "guard-spork", "1.4.2". - leolobato
Zaktualizowałem mój gemfile do użycia gem 'guard-spork', '1.4.2' i naprawił problem. Dzięki @leolobato! - Trent Scott
Usunąłem wersję (1.2.0) z Guard-Spork z mojego Gemfile, uruchomiłem aktualizację pakietu, która wpadła na wersję 1.5.0 i rozwiązałem dla mnie ten sam problem. - ballPointPenguin


Bieganie

bundle exec guard

zamiast

guard

naprawił to dla mnie


2
2018-02-16 16:58

Zaktualizowano Gemfile do "guard-spork", "1.4.2" i naprawił to dla mnie.


0
2018-04-25 02:02