Pytanie Co to jest plik public / manifest.json w aplikacji create-react?


Wiem, że manifest.json używa rozszerzenia chrome, ale tutaj jest coś innego. To jest kod pliku:

{
 "short_name": "React App",
 "name": "Create React App Sample",
 "icons": [
  {
   "src": "favicon.ico",
   "sizes": "192x192",
   "type": "image/png"
  }
 ],
 "start_url": "./index.html",
 "display": "standalone",
 "theme_color": "#000000",
 "background_color": "#ffffff"
}

Kiedy zmieniam wartość, aktualizacja strony, ale nic się nie zmieni.


18
2017-07-19 09:52


pochodzenie
Odpowiedzi:


To jest Manifest aplikacji sieciowej która opisuje twoją aplikację i jest używana przez np. telefony komórkowe, jeśli skrót zostanie dodany do ekranu głównego.

Z MDN (link powyżej):

Plik manifestu aplikacji sieci Web zawiera informacje o aplikacji (takiej jak nazwisko, autor, ikona i opis) w pliku tekstowym JSON. Celem tego manifestu jest zainstalowanie aplikacji internetowych na ekranie głównym urządzenia, zapewniając użytkownikom szybszy dostęp i bogatsze wrażenia.


24
2017-07-19 09:54fantastyczne wytłumaczenie! - gipcompany