Pytanie Utwórz dynamicznie komponent reagowania


Próba renderowania różnych składników w zależności od argumentów przekazywanych z danymi. Jeśli używam zwykłego lub React.createElement (Item) - działa dobrze, ale wszystkie inne opcje zawodzą.

http://jsfiddle.net/zeen/fmhhtk5o/1/

var React = window.React;

var data = {items: [
{ itemClass: 'Item', id: 1, contentsHTML: '', text: 'Item 1'},
{ itemClass: 'Item', id: 2, contentsHTML: '', text: 'Item 2'},
{ itemClass: 'Item', id: 3, contentsHTML: '', text: 'Item 3'},
{ itemClass: 'Item', id: 4, contentsHTML: '', text: 'Item 4'},
{ itemClass: 'Item', id: 5, contentsHTML: '', text: 'Item 5'}
]};

var MyCatalog = React.createClass({
 getInitialState: function() {
  return { data: { items: [] } };
 },
 componentDidMount: function () {
  this.setState({ data: this.props.data });
 },

 render: function () {
  return (
   <div className="catalog">
    HELLO!!! I AM A CATALOG!!!

    <ItemList data={this.state.data}/>
   </div>
  );
 }
});

var ItemList = React.createClass({
 render: function () {
  console.log(this.props);

  var items = this.props.data["items"].map(function (itemData) {

  var klass = itemData['itemClass'] || 'Item';
  var ItemFactory = React.createFactory(klass);

  //return <ItemFactory key={itemData['id']} data={itemData}/> // no
  //return <klass key={itemData['id']} data={itemData}/> // no
  //return React.createElement(klass, { key: itemData['id'], data: itemData }); // no
  //return <Item data={itemData}/> // ok
  //return React.createElement(Item, { data: itemData }); // ok
  //return React.createElement('Item', { key: itemData['id'], data: itemData }); // no
  //return React.createElement(React.createFactory('Item'), { data: itemData }); // no, error
  var component = Components['itemClass'];
  return <component data={itemData} key={itemData['id']}/>  
 });

 console.log(items);
 return (
  React.createElement('div', { className: 'list' },
   React.createElement('div', null, 'And I am an ItemList :'),
    React.createElement('div', null, items)
   )

   /*<div className="list">
   <div>And I am an ItemList :</div>
   <div>
    {items}
   </div>
   </div>*/
  );
 }
});

var Item = window.Item = React.createClass({
 render: function () {
  return (
   <div className="item">
    <div>
     Regular item. Nothing special.
    </div>
     {this.props.children}
    </div>
   );
  }
 });

 var Components = { 'Item': Item };

 React.render( 
  <MyCatalog data={data}/>, 
  document.getElementById('app') 
 );

Jak mogę zarządzać tym przypadkiem dla różnych typów komponentów?


18
2017-07-05 20:08


pochodzenie


Co powstrzymuje Cię przed używaniem notacji JSX w twoim ItemList? - E_net4
Kiedy mówisz "przekazane jako dane", masz na myśli wartość this.props. {PropertyName]? Dlaczego nie po prostu trzymać się za pomocą this.props.children i przekazać je jako węzły podrzędne - co jest przecież właściwością. Lub zdefiniuj liczbę możliwych typów komponentów, a następnie zwróć zmienną, która jest składnikiem wewnątrz swicth - Code Uniquely
@ E_net4 Jak widać użyłem także JSX, ale to nie działa - Dmytro


Odpowiedzi:


To powinno działać:

var component = Components[itemData['itemClass']]);
return React.createElement(component, {
  data: itemData,
  key: itemData['id']
});

Nie możesz używać takiej składni JSX <component .../> ponieważ kiedy zostanie przeniesiony component nie będzie się do niczego odnosić.

AKTUALIZACJA: Oto zaktualizowany składnik ItemList w całości:

var ItemList = React.createClass({
  render: function() {
    console.log(this.props);

    var items = this.props.data["items"].map(function(itemData) {
      var component = Components[itemData['itemClass']];
      return React.createElement(component, {
        data: itemData,
        key: itemData['id']
      });
    });
    console.log(items);
    return (
      <div className="list">
        <div>And I am an ItemList</div>
        <div>{items}</div>
      </div>
    );
  }
});

Możesz zobaczyć, jak działa w tym skrzypcach: http://jsfiddle.net/fmhhtk5o/3/


24
2017-07-05 21:31czy to powinno działać? Próbowałem takiego wariantu, ale to nie działa, możesz zobaczyć skomentowany kod zaczynający się od linii 44 - Dmytro
@Dmitry działa dobrze, zobacz aktualizację. Myślę, że był to twój problem Components['itemClass'] zamiast Components[itemData['itemClass']] - rojoca
teraz widzę mój błąd, dzięki. - Dmytro
Skąd pochodzą komponenty? - Alexandre Abreu
Należy pamiętać, że konstruktor każdego ekranu będzie wywoływany za każdym razem. - Oliver Dixon