Pytanie Uwierzytelnianie cookie OWIN bez tożsamości ASP.NET


Jestem nowy w ASP.NET MVC 5 i znajduję bardzo niewygodne z uwierzytelniania tożsamości + ramy autoryzacji. Wiem, że jest to nowa cecha środowiska ASP.NET MVC, dlatego chciałbym zastosować alternatywny sposób implementacji uwierzytelniania w aplikacji mYC.

Czy to możliwe? Czytałem, że mogę użyć FormsAuthenticationModule. Czy to dobra alternatywa? Jak mogę go używać w aplikacji opartej na MVC 5?


18
2017-07-20 07:59


pochodzenie


Podstawą systemu uwierzytelniania OWin jest to, że jest całkowicie modułowy. Po prostu biegnij Install-Package Microsoft.Owin.Security.Cookies i zainstaluj go na swoim IAppBuilder. - Aron
Dlaczego nie chcesz używać tożsamości? OWIN to nowy sposób na wstrzykiwanie Twojego uwierzytelnienia. Jeśli ci się nie podoba, zbuduj własny moduł OWIN i wstrzyknij go? Tożsamość to nowy sposób uwierzytelniania użytkowników. Jeśli nie podoba ci się cały element uwierzytelniania społecznego, nie używaj go. FormsAuthentication to sposób, ale stary. - Ralph Jansen
proszę sprawdzić moją odpowiedź tutaj: stackoverflow.com/questions/26485575 to może ci pomóc - Monah


Odpowiedzi:


Czułem to samo, gdy spojrzałem na Tożsamość. Dodaje wiele niepotrzebnych abstrakcji i nie pasuje do mojego przypadku, że mam starszy system, który zaimplementował niestandardowy przepływ pracy uwierzytelniania.

Wiele przykładów na temat uwierzytelniania OWIN za pomocą tożsamości i EF domyślnie sprawia, że ​​deweloperzy są zdezorientowani, że OWIN musi działać w oparciu o Identity and Entity Framework.

Ale technicznie, jesteś w stanie rozebrać Tożsamość, aby używać wyłącznie uwierzytelniania cookie OWIN (Microsoft.Owin.Security.Cookies). Kod okazuje się bardzo prosty, poniżej podaję przykład z mojego kodu, który eliminuje trywialne rzeczy:

[HttpPost]
public ActionResult Login(LoginViewModel model, string returnUrl)
{
  var user = _userService.GetByEmail(model.Email);

  //check username and password from database, naive checking: 
  //password should be in SHA
  if (user != null && (user.Password == model.Password)) 
  {
    var claims = new[] {
        new Claim(ClaimTypes.Name, user.Name),
        new Claim(ClaimTypes.Email, user.Email),
        // can add more claims
      };

    var identity = new ClaimsIdentity(claims, "ApplicationCookie");

    // Add roles into claims
    var roles = _roleService.GetByUserId(user.Id);
    if (roles.Any())
    {
      var roleClaims = roles.Select(r => new Claim(ClaimTypes.Role, r.Name));
      identity.AddClaims(roleClaims);
    }

    var context = Request.GetOwinContext();
    var authManager = context.Authentication;

    authManager.SignIn(new AuthenticationProperties 
        { IsPersistent = model.RememberMe }, identity);

    return RedirectToAction("Index", "Home");
  }
  // login failed.      
}

public ActionResult LogOut()
{
  var ctx = Request.GetOwinContext();
  var authManager = ctx.Authentication;

  authManager.SignOut("ApplicationCookie");
  return RedirectToAction("Login");
}

23
2017-07-20 08:20dziękuję koleś, to jest po prostu idealne! ale ... muszę obsługiwać role dla użytkowników, czy jest to możliwe za pomocą twojego podejścia? - davioooh
@davioooh: tak, obsługuje takie role, jak uwierzytelnianie formularzy, zaktualizowałem swój kod, aby dodać więcej ról do roszczeń - Cuong Le
Idealny! Na prawdę bardzo ci dziękuję! - davioooh
Ładnie i zwięźle. - Kai Hartmann


Bez użycia metod ochrony Owin: Itz My Controller Coding

[HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public ActionResult Login(Employee emp, string returnUrl)
      {
      using(AdaptiveProjectEntities db = new AdaptiveProjectEntities())
      {
        string email = emp.Email;
        // byte[] en = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(emp.Password);
        //var ee = Convert.ToBase64String(en);
        string pass = emp.Password;

        bool userValid = db.Employees.Any(user => user.Email == email && user.Password == pass);
          if(userValid)
          {
            FormsAuthentication.SetAuthCookie(email, false);             if (Url.IsLocalUrl(returnUrl) && returnUrl.Length > 1 && returnUrl.StartsWith("/")
          && !returnUrl.StartsWith("//") && !returnUrl.StartsWith("/\\"))
        {
          return Redirect(returnUrl);
        }
        else
        {

          return RedirectToAction("Index", "Projects");
        }
      }
      else
      {
        ModelState.AddModelError("", "The user name or password provided is incorrect.");
      }
          }      return View(emp); 

    }
    public ActionResult Logout()
    {
      FormsAuthentication.SignOut();
      return RedirectToAction("Login", "Login");
    }
  }
}

Widok:

<div class="container" style="margin-right:50%">
  <div class="row">
    <div class="col-md-12 col-md-offset-7" style="bottom:-250px">
      <div class="panel panel-default" style="margin-right:15%">
        <div class="panel-heading" style="padding-bottom:5%">

          <center><h3 style="margin-right:80px">Login</h3></center>
          @*</div>*@
          @using (Html.BeginForm())
          {
            <div class="modal-body">

              @Html.AntiForgeryToken()

              <div class="form-horizontal" style="margin-right: 10%;">
                @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" })


                <div class="form-group">
                  @Html.LabelFor(model => model.Email, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-3" })
                  <div class="col-md-9">
                    @Html.EditorFor(model => model.Email, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control", type = "email", required = "required" } })
                    @Html.ValidationMessageFor(model => model.Email, "", new { @class = "text-danger" })
                  </div>
                </div>
                <div class="form-group">
                  @Html.LabelFor(model => model.Password, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-3" })
                  <div class="col-md-9">
                    @Html.EditorFor(model => model.Password, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control", type = "password", required = "required" } })
                    @Html.ValidationMessageFor(model => model.Password, "", new { @class = "text-danger" })
                  </div>
                </div>

              </div>
              <div>
                <input class="btn btn-primary pull-left col-lg-offset-1" type="submit" value="Login" style="margin-left:35%" />
              </div>

            </div>


          }
        </div>
      </div>
    </div>
    </div>
  </div>
  </div>

1
2017-07-20 08:52