Pytanie Ostrzeżenie dla witryny Maven: adres URL repozytorium "https://maven-repository.dev.java.net/nonav/repository" jest nieprawidłowy


Używam Maven 3.2.3 w projekcie wielomodułowym. Chcę wygenerować raport checkstyle i findbugs, więc skonfigurowałem:

  <reporting>
      <plugins>
          <plugin>
              <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
              <artifactId>maven-checkstyle-plugin</artifactId>
              <version>2.13</version>
              <reportSets>
                  <reportSet>
                      <reports>
                          <report>checkstyle</report>
                      </reports>
                  </reportSet>
              </reportSets>
          </plugin>
          <plugin>
              <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
              <artifactId>findbugs-maven-plugin</artifactId>
              <version>2.5.5</version>
          </plugin>
          <plugin>
              <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
              <artifactId>maven-jxr-plugin</artifactId>
              <version>2.3</version>
          </plugin>
      </plugins>
  </reporting>

Jednak kiedy biegnę

mvn site:site site:deploy

Wielokrotnie otrzymuję następujące ostrzeżenie ...

[WARNING] The repository url 'https://maven-repository.dev.java.net/nonav/repository' is invalid - Repository 'java.net' will be blacklisted.

Nie mam odniesienia do tego repo w moich plikach pom.xml lub moim ~ / .m2 / settings.xml. Jak mogę to sprawdzić i ostatecznie rozwiązać ostrzeżenie?


18
2018-01-22 20:59


pochodzenie


Może to być gdzieś w rodzicu lub może być zdefiniowane w twoim settings.xml. Ponadto, jeśli chcesz utworzyć witrynę i wdrożyć ją, najlepiej jest użyć mvn site-deploy zamiast tego site:site, site:deploy - khmarbaise
Jak już wspomniałem, nie mogę znaleźć żadnego odniesienia do tego w moich plikach pom.xml lub w pliku ~ / .m2 / settings.xml (umieściłem ten komentarz na końcu pytania, więc mogłeś tego nie zauważyć). W każdym razie, dobrze wiedzieć o tym, co się dzieje na stronie. - Dave A


Odpowiedzi:


Musisz skonfigurować wtyczkę do raportowania, aby nie szukała repozytoriów, ponieważ tworzy raport. w pom pom dodaj:

<reporting>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-project-info-reports-plugin</artifactId>
      <version>2.8</version>
      <configuration>
        <dependencyLocationsEnabled>false</dependencyLocationsEnabled>
      </configuration>
    </plugin>
  </plugins>
</reporting>

Wtyczka do zgłaszania rzuca ostrzeżenie, nawet jeśli nie masz ustawionych w prywatnych lub globalnych ustawieniach maven lub w żadnym z rodziców pom "nieważnych" repozytoriów. Może wtyczka szuka również definicji repozytoriów w zależnościach projektu.

[WARNING] The repository url 'https://maven-repository.dev.java.net/nonav/repository' is invalid - Repository 'java.net' will be blacklisted.
[WARNING] The repository url 'http://maven.glassfish.org/content/groups/glassfish' is invalid - Repository 'glassfish-repo-archive' will be blacklisted.
[WARNING] The repository url 'https://maven.java.net/content/repositories/releases/' is invalid - Repository 'jvnet-nexus-releases' will be blacklisted.
[WARNING] The repository url 'https://maven.java.net/content/groups/public' is invalid - Repository 'release.maven.java.net' will be blacklisted.
[WARNING] The repository url 'http://repository.springsource.com/maven/bundles/external' is invalid - Repository 'spring-external' will be blacklisted.

21
2017-09-02 13:23Pracuje dla mnie. Dodaj tę konfigurację, aby wyłączyć te ostrzeżenia: [WARNING] The repository url 'http://download.java.net/maven/2' is invalid - Repository 'maven2-repository.dev.java.net' will be blacklisted.  [WARNING] The repository url 'http://download.java.net/maven/glassfish' is invalid - Repository 'glassfish-repository' will be blacklisted. - Thiago Pereira
Gdzie jest zdefiniowane przestępstwo repo? Właśnie zainstalowałem świeżego maven i dostaję ten błąd. - Friso


Mam projekt maven, w którym agregacja jest oddzielona od dziedziczenia: moduł dziedziczenia modułu vs agregacja. W celu

mvn project-info-reports:dependencies

działa, agreguje pom musi odziedziczyć parent. Aby uniknąć ostrzeżeń umieszczonych na repozytorium na czarnej liście, rodzic reporting musi być skonfigurowany jak wyżej, lub może być prosty:

<properties>
  ...
  <dependency.locations.enabled>false</dependency.locations.enabled>
</properties>

3
2017-10-14 09:47