Pytanie Właściwość Info Persist Security = true i Persist Security Info Właściwość = false


Dla właściwości:

Persist Security Info=true

i

Persist Security Info=false

Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest między nimi różnica, a jeśli nie dodaję tego do mojego związku, co się stanie?

connect.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;
              Data Source=C:/Users/Nourah/Downloads 
              /Phase3/Salary.accdb; 
              Persist Security Info=False;";

18
2018-05-24 02:54


pochodzenie


Czy próbowałeś już zacząć od dokumentacja? - Grant Winney
możliwy duplikat Różnice między trwałymi informacjami o zabezpieczeniach i zintegrowanymi zabezpieczeniami - lloyd
ale nie rozumiem dokładnie, kiedy zastosowałem kod, ten sam wynik - Nourah


Odpowiedzi:


Nawet jeśli ustawisz Persist Security Info= true LUB Persist Security Info=false nie pokazuje różnicy z przodu. Różnica zachodzi w tle

Gdy Persist Security Info set to false wrażliwy na bezpieczeństwo informacje, takie jak hasło, nie są zwracane jako część połączenie, jeśli połączenie jest otwarte lub kiedykolwiek otwarte stan.

Jeśli ustawisz Persist Security Info to True, Windows zapamięta hasło określone w ciągu połączenia.

To różnica.

Wyjaśnienie MSDN

oprawa Persist Security Info true lub false wejdzie w życie tylko podając nazwę użytkownika i hasło w ciągu połączenia. Jeśli podasz nazwę użytkownika i hasło w łańcuchu połączeń i zestawie Persist Security Info tak jak false wówczas poświadczenia nie mogą zostać wyodrębnione. ale jeśli ustawisz Persist Security Info jako prawda podczas podawania poświadczeń w oknach połączenia łańcuchowego zapamięta poświadczenia i może zostać wyodrębniona w pgm


24
2018-05-24 05:50więc jeśli chcę ustawić to prawda, jak będę pisać kod połączenia? - Nourah
@Nourah, ustawiając wartość true lub false, przejdzie w efffect tylko wtedy, gdy podasz nazwę użytkownika i hasło w łańcuchu połączenia. Jeśli podasz nazwę użytkownika i hasło w połączeniu łańcuchowym i ustawisz jako false, poświadczenia nie będą mogły zostać wyodrębnione, ale jeśli ustawisz na true podczas podawania poświadczeń w oknie connectionstring zapamięta poświadczenia i może wyodrębnić w pgm ... zobacz edytowaną odpowiedź - Sachu
"wtedy dane uwierzytelniające nie mogą zostać wyodrębnione." Przez co, kod źródłowy? Co to są pro i con's i prosty scenariusz, kiedy ktoś musiałby to ustawić? - eaglei22