Pytanie Jak zainstalować pakiet, który został zarchiwizowany z CRAN?


W wierszu poleceń R wpisałem:

install.packages("RecordLinkage") 

Pojawił się następujący błąd:

Warning in install.packages :
  package ‘RecordLinkage’ is not available (for R version 3.1.0)

Jednak jeden z moich współpracowników zrobił dokładnie to samo na tej samej wersji R (3.1.0) i zadziałało. Ponadto udało mi się pomyślnie zainstalować inne pakiety.

Masz pomysł, dlaczego to nie działa? Każda pomoc będzie bardzo ceniona.


18
2018-06-12 21:42


pochodzenie


Jeśli kierujesz przeglądarkę do cran.r-project.org/web/packages/RecordLinkage/index.html zauważysz, że pakiet został zarchiwizowany z CRAN, więc będziesz musiał zainstalować z wersji zarchiwizowanej. - Andrie
Pakiet wydaje się nie być już dostępny w CRAN: patrz cran.r-project.org/web/packages/RecordLinkage/index.html. Przypuszczam, że to możliwe, że nadal może być na niektórych lustrzankach CRAN. Jeśli twój współpracownik właśnie to zainstalował, porównaj getOption("repos") wartości między dwiema sesjami. Spróbuj zainstalować, jeśli z repo używała, jeśli to możliwe. - MrFlick
Związane z: stackoverflow.com/questions/9161534/r-packages-in-archive - Andrie


Odpowiedzi:


Pakiet został zarchiwizowany, więc będziesz musiał zainstalować z archiwum.

Wiem to, ponieważ strona główna pakietu na http://cran.r-project.org/web/packages/RecordLinkage/index.html mówi mi:

Package ‘RecordLinkage’ was removed from the CRAN repository.

Formerly available versions can be obtained from the archive.

Archived on 2015-05-31 as memory access errors were not corrected.

Postępując zgodnie z linkiem do archiwów (http://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/RecordLinkage) Otrzymuję listę wszystkich starych wersji:

[   ]   RecordLinkage_0.3-5.tar.gz  12-Sep-2011 18:04   688K     
[   ]   RecordLinkage_0.4-1.tar.gz  12-Jan-2012 09:39   676K     

Teraz znam numer wersji najnowszej wersji. Drogą do przodu jest pobranie archiwum, zainstalowanie wszystkich zależności pakietów, a następnie zainstalowanie pakietu z lokalnego pobranego pliku.

Spróbuj tego:

# Download package tarball from CRAN archive

url <- "http://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/RecordLinkage/RecordLinkage_0.4-1.tar.gz"
pkgFile <- "RecordLinkage_0.4-1.tar.gz"
download.file(url = url, destfile = pkgFile)

# Install dependencies

install.packages(c("ada", "ipred", "evd"))

# Install package
install.packages(pkgs=pkgFile, type="source", repos=NULL)

# Delete package tarball
unlink(pkgFile)

Uwaga:

Będzie to działać tylko wtedy, gdy masz zainstalowane narzędzia do kompilacji na twoim komputerze. W systemie Linux tak się stanie. Ale w Windowsie będziesz musiał zainstalować RTools, jeśli jeszcze go nie masz. A na OS X (Mac) będziesz musiał zainstalować XCode i związane z nim narzędzia linii poleceń.


23
2018-06-12 21:54Narzędzia do budowania w systemie OS X wymagają pewnej instalacji (XCode i powiązane narzędzia wiersza poleceń). - joran
Dzięki, @joran. Zmontowałem ostatni akapit. - Andrie
jeśli posiadasz narzędzia do kompilacji, możesz również z nich skorzystać devtools::install_version("RecordLinkage",version="0.4-1") jako skrót. - Ben Bolker
Dziękuję bardzo za pomoc wszystkim! @Andrie Skopiowałem i wkleiłem twój kod do RStudio i działało idealnie (ale musiałem pobrać kilka innych pakietów, od których RecordLinkage zależy od początku). - Rainmaker
Zobacz też stackoverflow.com/questions/18655976/... za jednoliniową odpowiedź podobną do Bena Bolkera. - puslet88


Na Linuxie jest to po prostu:

sudo su - -c "R -e \"devtools::install_url('https://cran.r-project.org/src/contrib/RecordLinkage_0.4-10.tar.gz')\""

1
2018-02-22 21:29

Jeśli używasz Rstudio, wybierz "zainstaluj z pliku archiwum pakietu (.zip; .tar.gz)" w oknie "Zainstaluj pakiety".


0
2018-03-08 15:09