Pytanie Tryb vima Basha, nie vi


Byłem zafascynowany, kiedy odkryłem tryb edycji bash-like. Można go łatwo przełączać poprzez wydawanie set -o vi dowództwo. Ale czy istnieje sposób przełączania trybu vim-like?

Mam na myśli, że kiedy jesteś w trybie podobnym do vi, możesz nacisnąć v klucz i edytuj swoje polecenia w pełni funkcjonalnym oknie edytora vi, ale chciałbym wiedzieć, jak zmusić bash do uruchomienia vim redaktor zamiast vi z powodu dodatków vim zapewnia nam (wybór wizualny, dodatkowe polecenia itp.)?


18
2018-04-22 21:59


pochodzenie
Odpowiedzi:


Jeśli ustawisz EDITOR zmienna, w bashu możesz nacisnąć Ctrl-x ctrl-e edytować bieżącą linię poleceń w twoim EDITOR na przykład vim

EDYTOWAĆ

ctrl-x ctrl-e służy do edycji linii poleceń w trybie emacs, która jest domyślna. Jeśli ustawiłeś już tryb vi, możesz zrobić to, co powiedziałeś, naciskając v. Jeśli chcesz otworzyć linię cmd w vim, musisz ustawić EDITOR zmienna (na przykład w twoim .bashrc)

Osobiście edytuję wiersz poleceń w trybie emacs, mimo że vim jest moim głównym (i jedynym) edytorem.


19
2018-04-22 22:02Wskazówka +1 pro: możesz użyć <c-x><c-f> aby uzupełnić nazwę pliku wewnątrz vima - Peter Rincker


W Twoim .bashrc, wpisz następujący wiersz:

export VISUAL=/usr/bin/vim

Jeśli chcesz vim w wielu innych kontekstach, np. w git, powinieneś także ustawić EDITOR:

export EDITOR=/usr/bin/vim

5
2018-04-22 22:01Oczywiście dotyczy to tylko edytora, do którego odwołano się v lub C-x C-e. Nie pozwala na użycie dodatkowych, specyficznych dla vima powiązań klawiszy w wierszu poleceń powłoki bash. - that other guy
@Thatotherguy, myślałem, że PO specjalnie zapytał, jak zmusić bash, aby zacząć vim zamiast vi kiedy trafi v. - merlin2011