Pytanie Pisanie na kartach SD Androida, odmowa uprawnień


Próbuję napisać plik na SDCard z poniższym kodem (pozwolenie android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE już ustawione w pliku manifest.xml). Po wykonaniu nmea_file.createNewFile(); zrzuca wyjątek Permission Denied.

Jakieś domysły dlaczego tak się dzieje?

if(!Environment.getExternalStorageState().equals(Environment.MEDIA_MOUNTED)) 
 {
   Log.d(TAG, "Sdcard was not mounted !!" ); 
 }
else
 {
  File nmea_file; 
  File root = Environment.getExternalStorageDirectory();
  FileWriter nmea_writer = null;
  try {
    nmea_file = new File(root,"NMEA.txt");
    if(!nmea_file.exists()) {
        Log.w(TAG, "File Doesn't Exists!");
        nmea_file.createNewFile();
      }
    nmea_writer = new FileWriter(nmea_file);
    nmea_writer.append(nmea);
    nmea_writer.flush();
  }
  catch (IOException e) 
  {
    Log.w(TAG, "Unable to write", e);
  } 
  finally 
  {
    if (nmea_writer != null) 
    {
      try 
      {
        nmea_writer.close();
      } 
      catch (IOException e) 
      {
        Log.w(TAG, "Exception closing file", e);
      }
    }
  }
 }

17
2017-12-22 06:04


pochodzenie


opublikuj swój logcat - Falmarri
Czy używasz sharedUerId do systemu? - Neeraj Nama


Odpowiedzi:


Dodaj do pliku manifest.xml

<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

32
2017-12-08 12:49Mam nadzieję, że przeczytałeś to pytanie wyraźnie, powiedział, że ma już to zezwolenie w zamanifestowaniu. - nnhthuan


Może się to zdarzyć, jeśli karta SD jest zablokowana dla niektórych operacji, takich jak:

 1. Przygotowanie do odinstalowania karty SD z gniazda
 2. Urządzenie podłączone do komputera jako zewnętrzny napęd USB

20
2017-12-22 09:28Foolishly zapomniałem, że moja karta SD również została zamontowana, dzięki za napiwek! - Dr1Ku
Urządzenie podłączone jako pamięć USB również było moim problemem, dziękuję! - Ixx


Możesz chcieć sprawdzić, czy masz dostęp do karty SDCARD. Oto, jak możesz to zrobić w kodzie:

if(!Environment.MEDIA_MOUNTED.equals(Environment.getExternalStorageState())){
  Toast.makeText(this, "External SD card not mounted", Toast.LENGTH_LONG).show();
}

12
2018-05-28 22:09dobra sugestia ... - Andro Selva


Należy pamiętać, że instrukcja use-sdk może wpływać na zdolność zapisu na karcie SD (!).

Mój AndroidManifest.xml miał:

<uses-sdk minSdkVersion="8"/>

I mogłem pisać na karcie SD bez żadnych problemów, nawet jeśli nie zadeklarowałem android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE.

Kiedy zmieniłem instrukcję use-sdk na:

<uses-sdk android:targetSdkVersion="9" minSdkVersion="8" />

Wszystkie moje zapisy na karcie SD nie powiodły się z odmową zgody! Przyznane, że powinno zostać zadeklarowane, że android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE, ale dlaczego z jednym użyciem-sdk instrukcja działała, a druga nie?


2
2018-04-17 17:50

Sprawdź, czy jest to sdcard zamontowane lub nie, jeśli sprawdzasz emulator. Nie zapominaj też o wielkości sdcard podczas tworzenia emulatora. Następnie musisz dodać
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
w twoim manifeście.


0
2018-02-27 12:41Interfejs API do sprawdzania stanu mountów tutaj: developer.android.com/reference/android/os/Environment.html - uprego