Pytanie Jak zainstalować certyfikat w pliku PFX w osobistym kontenerze NT-AUTHORITY \ NetworkService?


Mam plik .PXF używany do silnego nazwania kilku naszych zestawów .NET. Wydaje się, że VS2010 / MSBUILD znajduje się w kontenerze osobistym dla konta użytkownika z uruchomionym VS2010 / MSBUILD. To wszystko jest w porządku i jest niezłe, gdy pracujesz na interaktywnym koncie użytkownika, ale kiedy używasz automatycznej kompilacji za pośrednictwem TFS 2010 na agencie kompilacji, konto używane przez agenta budowania (domyślnie) jest NT-AUTHORITY / NetworkService.

Ponieważ nie mogę zalogować sesji interakcyjnej jako usługa sieciowa, nie mogę po prostu zainstalować PFX z powłoki sesji interaktywnej.

Czy ktoś może mi powiedzieć, jak zainstalować certyfikat PFX w osobistym magazynie certyfikatu konta NetworkService?


17
2018-04-17 18:02


pochodzenie
Odpowiedzi:


Odpowiedz Courtesey of Richard Przepisano z serverfault

Należy otworzyć magazyn certyfikatów usług sieciowych i dodać go.

Aby otworzyć sklep:

  • Od początku | Biegać: mmc.exe
  • Plik | Dodaj / Usuń obiekty Snapins i wybierz Certyfikaty, a następnie Dodaj.
  • Po wyświetleniu pytania o typ konta wybierz Konto usługi
  • Wybierz komputer lokalny / zdalny zgodnie z wymaganiami
  • Wybierz dowolną usługę, która działa jako usługa sieciowa ("Zdalne wywoływanie procedur (RPC)" działa domyślnie jako usługa sieciowa)
  • Zakończ kreatora i OK, aby zamknąć okno dialogowe dodawania / usuwania.
  • W odpowiednim katalogu kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz dodaj zadania, aby znaleźć operacje importu itp.

20
2018-06-25 07:18