Pytanie Ścieżka CUDA_HOME dla Tensorflow


The Instrukcja instalacji systemu Tensorflow Linux mówić:

Upewnij się, że tworzymy zmienną środowiskową CUDA_HOME zgodnie z opisem   w dokumentacji NVIDIA.

Nie mogę znaleźć żadnej wzmianki o CUDA_HOME w instrukcjach NVIDIA dla cuDNN v6 lub w Instrukcje instalacji NVIDIA CUDA Toolkit. Czy ktoś wie, jak ustawić tę zmienną na Linuksie?


17
2017-09-05 22:58


pochodzenie


Jeśli zainstalowałeś CUDA w /usr/local następnie w .bashrc wprowadź plik export PATH=/usr/local/cuda-8.0/bin:$PATH export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-8.0/lib64:$LD_LIBRARY_PATH. - zindarod
@Zindarod, który jest zdecydowanie częścią kroku LD_LIBRARY_PATH, który jest krokiem poprzedzającym pytanie o CUDA_HOME, ale to nie rozwiązuje problemu dotyczącego CUDA_HOME. - carbocation


Odpowiedzi:


Uruchom następujące polecenie w terminalu:

export CUDA_HOME=/usr/local/cuda-X.X

Gdzie zastąpić X.X przez pierwsze dwie cyfry numeru wersji (można dowiedzieć się np. Przez nvcc --version).


15
2017-09-13 09:18Prawdopodobnie powinno to zostać zaktualizowane do wersji cuda 9.0, gdy zalecana instalacja to wersja 9.0. - Wade Norris
Lub po prostu użyj export CUDA_HOME=/usr/local/cuda jeśli masz dowiązanie symboliczne do najnowszej wersji - Baschdl