Pytanie selektor jquery dla atrybutów, które nie zaczynają się od ciągu


Selektor zaczynający się od [name^="value"] wybiera elementy, które mają określony atrybut o wartości zaczynającej się dokładnie od danego ciągu znaków.

Czy jest to negatywne:

[name!^="value"]

która wybiera elementy, które mają określony atrybut o wartości NIE zaczynającej się od danego ciągu.


16
2017-11-01 17:47


pochodzenie


możliwy duplikat jak zdobyć element, który nie zaczyna się od określonej nazwy - Dennis


Odpowiedzi:


$("div").not('[name^="value"]');

25
2017-11-01 17:52

Być może możesz użyć :not() selektor: http://api.jquery.com/not-selector/

$('input').not('[name^="value"]')...;

Oto użycie jsfiddle .not(): http://jsfiddle.net/hNhgf/


17
2017-11-01 17:55