Pytanie Podział Int w scala


mam dwa Int wartości w Scali.

scala> val a = 3
a: Int = 3

scala> val b = 5
b: Int = 5

Teraz chcę je podzielić i uzyskać Float. Z możliwie jak najmniejszą liczbą elementów.

Jeśli zrobię a/b, Dostaję

scala> a/b
res0: Int = 0

Nie mogę zrobić prostej Java (float).

scala> ((Float)a)/b
<console>:9: error: value a is not a member of object Float
       ((Float)a)/b
           ^

Co powinienem zrobić?


16
2017-07-03 01:27


pochodzenie
Odpowiedzi:


Poniższy wiersz i jego wynik powinny rozwiązać Twój problem.

scala> a.toFloat/b
res3: Float = 0.6

24
2017-07-03 01:28

Alternatywna odpowiedź, która używa typu ascription:

scala> (a:Float)/b
res0: Float = 0.6

15
2017-07-03 01:54Wpisz askrypcję, a nie typ przymusu. - Daniel C. Sobral
Dzięki, Daniel, naprawiony. - Kristian Domagala