Pytanie jak znaleźć docelową ścieżkę łącza, jeśli plik jest plikiem linku


jak znaleźć plik linku i znaleźć ścieżkę do pliku docelowego (rzeczywisty plik wskazywany przez plik linku)


16
2017-07-09 12:51


pochodzenie


Windows? Linux? obie? - sje397
ile razy trzeba podać link do tej samej strony? - SilentGhost


Odpowiedzi:


os.path.islink (czy to jest link?) i os.path.realpath (uzyskaj ostateczną wskazówkę do ścieżki, niezależnie od tego, czy jest to link).

Gdyby os.path.islink jest True, a chcesz tylko podążać za pierwszym linkiem, użyj os.readlink.


26
2017-07-09 12:56os.path.realpath nie podaje ścieżki rzeczywistej ścieżki pliku docelowego, jak wspomniano. - duhhunjonn
Wygląda jak os.path.realpath rozwiązuje dowiązania symboliczne, w tym mnożniki dowiązane wielokrotnie (wielokrotnie zagnieżdżone?). - dcrosta
os.path.realpath rozwiązuje linki tylko w systemach uniksowych, a nie w Windows. - Dmitry Petrov
os.path.realpath nie rozwiązuje poprawnie celu linku w Pythonie 2.3 w systemie Linux - Josh Detwiler


Posługiwać się os.lstat (), następnie sprawdź st_mode pole.


0
2017-07-09 12:56