Pytanie Do czego służy funkcja System.Reflection.Missing.Value?


Napotkałem kod podany poniżej

Object oMissing = System.Reflection.Missing.Value
oDataDoc = wrdApp.Documents.Open(ref oName, ref oMissing,
          ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing,
          ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing,
          ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing,
          ref oMissing);

Nie rozumiem, co zrobię. Czy automatycznie uzyska wartości lub coś w tym stylu?


16
2017-09-01 06:49


pochodzenie


Wow, co do cholery, dlaczego ta wartość jest przekazywana przez odniesienie? - Sarge Borsch
@SargeBorsch kto wie? Myślę, że to jest trochę COM rzeczy, i COM rzeczy są zawsze mało czytelne. - King King
Tak, całkowicie się z tobą zgadzam. - Murtaza Munshi
Przykładowy kod w tym artykule Microsoftu przekazuje a System.Reflection.Missing.Value wartość przez odniesienie: support.microsoft.com/kb/301659?wa=wsignin1.0 - Joey Adams


Odpowiedzi:


Reprezentuje null wartość. Zauważ, że null nie jest równy Missing.Value

Aby dodać więcej informacji, jak widać na zrzucie ekranu poniżej, Missing.Value NIE jest równe null, a tak naprawdę jest nowym przykładem Missing obiekt klasy

enter image description here


10
2017-09-01 06:51to, co jest równe Brakującej.Value - Murtaza Munshi
Jeśli przekażesz tę wartość, Word API potraktuje, że nie podano wartości dla odpowiedniego parametru. W VB.NET można uniknąć wysyłania wartości, które nie są zainteresowane; ale wcześniejsze C # nie jest używane do obsługi domyślnych parametrów. Stąd jako alternatywa Brakująca wartość jest używany. W przeciwieństwie do wartości Null, Missing.Value pozwala interfejsowi API przyjąć domyślną wartość tego parametru (zgodnie z definicją w jego klasie) i kontynuować przetwarzanie. - Prash
Okkk dostał to dziękuję - Murtaza Munshi


Reprezentuje null wartość.

Od MSDN

Reprezentuje jedyną instancję klasy Brakujące.


3
2017-09-01 06:51Dlaczego nie możemy podać wartości null zamiast używać Missing.Value Nie rozumiem logiki stojącej za tym - Murtaza Munshi
@MurtazaMunshi Zgaduję, że jeśli wartość jest null, zachowanie może być inne niż Missing.Value. - King King
Jeśli wartość zostanie przekazana jako null, wówczas dla parametrów nie zostanie podana żadna wartość. Sprawdź także to forum: - forums.asp.net/t/1636505.aspx/1 - Rahul Tripathi
Thanxx fr d reply - Murtaza Munshi