Pytanie Używanie Guzzle do używania SOAP


Uwielbiam framework Guzzle, który właśnie odkryłem. Używam go do agregowania danych z wielu interfejsów API przy użyciu różnych struktur odpowiedzi. Udało się znaleźć z JSON i XML, ale jedna z usług, które muszę zużyć, używa SOAP. Czy istnieje wbudowany sposób korzystania z usług SOAP przy użyciu Guzzle?


16
2017-10-03 23:35


pochodzenie


Chciałbym również uzyskać więcej informacji na ten temat. Dokumentacja Guzzle nie wspomina nic o plikach .wsdl ani SOAP. - Rvanlaak


Odpowiedzi:


IMHO Guzzle nie ma pełnej obsługi SOAP i działa tylko z żądaniami HTTP. src / Guzzle / Http / ClientInterface.php Linia: 76

public function createRequest(                       
  $method = RequestInterface::GET,                    
  $uri = null,                              
  $headers = null,                            
  $body = null,                              
  array $options = array()                        
); 

Nawet jeśli serwer SOAP jest skonfigurowany do negocjowania na porcie 80, myślę, że php SoapClient jest bardziej odpowiednim rozwiązaniem tutaj, ponieważ obsługuje WSDL


5
2018-02-13 06:59Wydaje mi się, że teraz brzmi to w wersji 6. Czy wiesz, czy wprowadzono jakieś zmiany w celu obsługi SOAP? - gmponos


Stary temat, ale jak szukałem tej samej odpowiedzi, wydaje się async-mydlany-żłopot wykonuje tę pracę.


5
2017-08-31 08:24

Możesz pobrać Guzzle, aby wysłać żądania SOAP. Zauważ, że SOAP ma zawsze Koperta, Nagłówek i Ciało.

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <NormalXmlGoesHere>
      <Data>Test</Data>
    </NormalXmlGoesHere>
  </soapenv:Body>

Pierwszą rzeczą, którą robię, jest zbudowanie korpusu XML za pomocą SimpleXML:

$xml = new SimpleXMLElement('<NormalXmlGoesHere xmlns="https://api.xyz.com/DataService/"></NormalXmlGoesHere>');
$xml->addChild('Data', 'Test');

// Removing xml declaration node
$customXML = new SimpleXMLElement($xml->asXML());
$dom = dom_import_simplexml($customXML);
$cleanXml = $dom->ownerDocument->saveXML($dom->ownerDocument->documentElement);

Następnie otaczamy nasze ciało xml kopertą mydła, nagłówkiem i treścią.

$soapHeader = '<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soap:Body>';

$soapFooter = '</soapenv:Body></soapenv:Envelope>';

$xmlRequest = $soapheader . $cleanXml . $soapFooter; // Full SOAP Request

Następnie musimy dowiedzieć się, jaki jest nasz punkt końcowy w dokumentach api.

Następnie budujemy klienta w Guzzle:

$client = new Client([
  'base_url' => 'https://api.xyz.com',
]);

try {
  $response = $client->post(
  '/DataServiceEndpoint.svc',
    [
      'body'  => $xmlRequest,
      'headers' => [
      'Content-Type' => 'text/xml',
      'SOAPAction' => 'https://api.xyz.com/DataService/PostData' // SOAP Method to post to
      ]
    ]
  );

  var_dump($response);
} catch (\Exception $e) {
  echo 'Exception:' . $e->getMessage();
}

if ($response->getStatusCode() === 200) {
  // Success!
  $xmlResponse = simplexml_load_string($response->getBody()); // Convert response into object for easier parsing
} else {
  echo 'Response Failure !!!';
}

3
2017-07-14 02:40