Pytanie suwak ma zawsze domyślną szerokość


[AKTUALIZACJA] Zauważyłem, że unieważnienie () byłoby dobre, ale nie zmieniło czegoś! Wrzuciłem więc całą gamelayout wraz z utworzeniem tabeli i suwakiem + etykietami. Backbutton jest po prostu tekstem dodanym do końca tabeli. Wiem, że to długi kod, ale wydaje mi się potrzebny.

Stworzyłem suwak taki jak ten, ponieważ wiem, że minimalna szerokość tła jest używana dla szerokości suwaka:

public OptionScreen(MainClass game) {
  super(game);
  preference = new PreferencesHelper();
  font = this.getDefaultFont(25);
  this.table = new Table();
  if (Config.DEBUG)
    this.table.debug();

  // add volumenlabel
  LabelStyle style = new LabelStyle(font, Color.WHITE);
  volumenLabel = new Label(Config.VOLUMEN_LABLE, style);
  table.add(volumenLabel).colspan(2);
  table.row();
  // add slider
  Skin skin = new Skin();
  skin.add("sliderbackground",
      this.game.manager.get("data/sliderbackground.png"));
  skin.add("sliderknob", this.game.manager.get("data/sliderknob.png"));

  SliderStyle sliderStyle = new SliderStyle();
  sliderStyle.background = skin.getDrawable("sliderbackground");
  sliderStyle.background.setMinWidth(600f);
  sliderStyle.knob = skin.getDrawable("sliderknob");

  volumenSlider = new Slider(0f, 1f, 0.1f, false, sliderStyle);
  volumenSlider.setValue(preference.getVolumen()); // load current volumen
  volumenSlider.addListener(new ChangeListener() {

    @Override
    public void changed(ChangeEvent event, Actor actor) {
      volumeValue.setText(String.format("%.01f",
          volumenSlider.getValue()));
      // sett the preference
      preference.setVolumen(volumenSlider.getValue());
    }
  });
  // add volslider to stage
  table.add(volumenSlider);
  volumenLabel.invalidate();

  // table
  style = new LabelStyle(font, Color.WHITE);
  // set current volumen
  volumeValue = new Label(
      String.format("%.01f", volumenSlider.getValue()), style);
  volumenLabel.setAlignment(2);
  table.add(volumeValue).width(50f);
  table.row();

  initBackButton();

  // init table
  table.setPosition(Config.VIRTUAL_VIEW_WIDTH / 2,
      Config.VIRTUAL_VIEW_HEIGHT / 2 - Config.BLOCK_SIZE * 10);

  // add a nice fadeIn to the whole table :)
  table.setColor(0, 0, 0, 0f);
  table.addAction(Actions.fadeIn(2f)); // alpha fade
  table.addAction(Actions.moveTo(Config.VIRTUAL_VIEW_WIDTH / 2,
      Config.VIRTUAL_VIEW_HEIGHT / 2, 2f)); // move to center of the
                          // screen
  // add to stage
  this.stage.addActor(table);
}

Jest w środku stołu bez szerokości i tak dalej. Już sprawdziłem, czy szerokość jest ustawiona i czy obliczenia dla prefWidth suwaka zajmują moje 600.

Math.max(style.knob == null ? 0 : style.knob.getMinWidth(), style.background.getMinWidth())

to jest obliczenie szerokości suwaka wewnątrz Sliderclass. Jeśli to obliczy i zapiszę, otrzymam 600.
Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, ale suwak jest na tyle mały, że ustawi się na 600.
Tło i pokrętła są 24x24.
Mam więc nadzieję, że wy możecie mi powiedzieć, co robię źle. silder


16
2018-04-09 19:31


pochodzenie
Odpowiedzi:


Znalazłem rozwiązanie.
Jest wewnątrz stołu, więc szerokość jest określona przez szerokość stołu attibut dla spec. col i wiersz.
Tak więc poprawka jest krótka.

table.add(volumenSlider).width(600).height(60);

I jego 600 szerokości i 60 wysokości. po prostu dodali wiki, aby było bardziej zrozumiałe!

Widżety interfejsu użytkownika nie określają własnego rozmiaru i pozycji. Zamiast tego widżet nadrzędny określa rozmiar i położenie każdego dziecka. Widżety zapewniają minimalny, preferowany i maksymalny rozmiar, który rodzic może wykorzystać jako wskazówki. Niektórym widżetom nadrzędnym, takim jak Tabela, można nadać ograniczenia dotyczące sposobu wymiarowania i pozycjonowania elementów podrzędnych. Aby nadać widgetowi określony rozmiar w układzie, minimalny, preferowany i maksymalny rozmiar widżetu jest pozostawiony sam, a ograniczenia rozmiaru są ustawiane w obiekcie nadrzędnym.

Układ na Wiki

Mam nadzieję, że pomoże ci rozwiązać niektóre problemy.
pozdrowienia


13
2018-04-15 17:31

speedSlider.getStyle().knob.setMinHeight(100)

0
2017-09-09 19:56