Pytanie Android automatycznie kończy się dopiero po spacerze?


Mam aplikację zbudowaną w Html5 i opakowaną w PhoneGap dla Androida

Mam wejście autouzupełniania

Na komputerze z automatycznym uzupełnianiem danych wejściowych działa świetnie!

W SmartPhone autouzupełnianie działa dopiero po wykonaniu przestrzeń na wejściu

(Jeśli najpierw zapisujesz liczby - Prace! Jeśli litery - działa tylko po spacerze)

Czemu?

Kod JS:

//Run in document.ready
function AutoComplete() {
  List = $.map(data.XXX, function (item) {
        return {
          label: item.X,
          value: item.XX
        };

      });
  $("#MyInput").autocomplete({
        source: List,
        link: '#',
        target: $('#MyList'),
        minLength: 1
      });

  }

HTML:

Dane wejściowe:

 <input id="MyInput" type="text" 
        placeholder="XXX" />

Lista:

 <ul id="MyList" data-role="listview" data-inset="true"> </ul>

16
2017-12-20 11:31


pochodzenie


prawdopodobnie jest w konflikcie z autouzupełnieniem w klawiaturze Androida - Stephan Celis
Jak mogę to naprawić? - Hodaya Shalom
Masz mnie wtedy. Może spróbuj dodać również do tagu <form>. - Raymond Camden
Nie mam tagu <from> i nie rozumiem, co dodać do tego tagu. - Hodaya Shalom
W Androidzie został automatycznie uzupełniony widok tekstowy android:completionThreshold właściwość do ustawienia. Android nie rozpoczął automatycznego zakończenia, dopóki ten próg nie został osiągnięty. Wiem, że nie korzystasz z automatycznego, kompletnego widoku tekstowego Androida, ale twój problem musi być związany z tym faktem. Myślę, że powinieneś spróbować ustawić ten parametr gdzieś. - Alpay


Odpowiedzi:


Spróbuj dodać autocomplete = "off" do tagu wejściowego.


6
2017-12-20 12:34Nie wyłącza autouzupełniania? - Hodaya Shalom
To nie działa - Hodaya Shalom


Nie jestem pewien, ale spróbuj po dawaniu

   minlength :0

i wykonaj autouzupełnianie po naciśnięciu klawisza

może to da u wyjście.

spójrz także na te linki

 1. link1
 2. link2

3
2017-12-30 09:24Próbowałem, to nie pomogło ... Dzięki i tak. - Hodaya Shalom


Myślę, że ten link rozwiązuje Twój problem pokazujący, jak Uzyskiwanie funkcji autouzupełniania jQueryUi do pracy z jQueryMobile

Ta odpowiedź umożliwia korzystanie z funkcji autouzupełniania jQuery w rozwiązaniach jQueryMobile.


2
2018-01-03 17:01

Zdarzenie "oninput" na wejściu uruchomiło następującą funkcję:

function RefreshAutoComplete(elm) {
  elm.keyup();
  elm.focus();
}

Uruchomię automatyczne uzupełnianie ręcznie i działa

Dziękuję wszystkim za pomoc


2
2018-01-06 12:28