Pytanie Serializing mojej niestandardowej klasy w Qt


używam Odczyt / zapis QObjects  czy to prawda? Serializuję klasę, ale gdy deserializuję, nie jest to oryginalna klasa!

co mogę zrobić?

to jest mój nagłówek klasy podstawowej:

class Base : public QObject
{
  Q_OBJECT
public:
  explicit Base(QObject *parent = 0);


};
QDataStream &operator<<(QDataStream &ds, const Base &obj);
QDataStream &operator>>(QDataStream &ds, Base &obj) ;

a .cpp to:

Base::Base(QObject *parent) :
  QObject(parent)
{
}
QDataStream &operator<<(QDataStream &ds, const Base &obj) {
  for(int i=0; i<obj.metaObject()->propertyCount(); ++i) {
    if(obj.metaObject()->property(i).isStored(&obj)) {
      ds << obj.metaObject()->property(i).read(&obj);

    }
  }
  return ds;
}
QDataStream &operator>>(QDataStream &ds, Base &obj) {
  QVariant var;
  for(int i=0; i<obj.metaObject()->propertyCount(); ++i) {
    if(obj.metaObject()->property(i).isStored(&obj)) {
      ds >> var;
      obj.metaObject()->property(i).write(&obj, var);
    }
  }
  return ds;
}

i mam klasę studentów, która dziedziczy z bazy:

class student : public Base
{
public:
  student();
  int id;
  QString Name;
};

i to jest moja główna sprawa:

int main(int argc, char *argv[])
{
  QApplication a(argc, argv);
  Widget w;
  w.show();
  student G;
  student G2;
  G.id=30;
  G.Name="erfan";
  qDebug()<<G.id<<G.Name;
  QFile file("file.dat");
  file.open(QIODevice::WriteOnly);

  QDataStream out(&file);  // we will serialize the data into the file
  out <<G;
  qDebug()<<G2.id<<G2.Name;
  file.close();
  file.open(QIODevice::ReadOnly);
  out>>G2;
  qDebug()<<G2.id<<G2.Name;

  return a.exec();
}

i to jest moje wyjście:

30 "erfan" 
1498018562 "" 
1498018562 ""

16
2017-12-12 07:54


pochodzenie
Odpowiedzi:


Musisz zrobić id i Name jako Q_PROPERTY, aby obsłużyć go za pomocą systemu właściwości metaObject:

class student : public Base
{
  Q_OBJECT // Q_OBJECT macro will take care of generating proper metaObject for your class
  Q_PROPERTY(int id READ getId WRITE setId)
  Q_PROPERTY(QString Name READ getName WRITE setName)
public:
  student();
  int getId() const { return id; }
  void setId(int newId) { id = newId; }
  QString getName() const { return Name; }
  void setName(const QString &newName) { Name = newName; }

private:
  int id;
  QString Name;
};

Teraz właściwości powinny być obsługiwane we właściwy sposób.

Widzieć http://doc.qt.io/qt-5/properties.html dla szczegółowych informacji.


13
2017-12-12 08:12TAK, działa, więc dziękuję, dzięki, - Erfan Tavakoli
TAK, działa, więc dziękuję, dzięki, ale mam pytanie, co to jest Q_PROPERTY? jakie są jego argumenty? co to jest READ? czym jest WRITE, czy to imię? czy oni są składni? Jak mogę się nauczyć tematu? proszę, pomóż mi jeszcze raz, dzięki - Erfan Tavakoli
Przeczytaj dokumenty. Przeczytaj o systemie metaObject. Wszystko jest dokumentami. Jeśli coś w dokumentach jest dla ciebie niejasne, zadaj kolejne pytanie. - Kamil Klimek