Pytanie Dlaczego wirtualizacja jest potrzebna?


Czy ktoś może mi wyjaśnić, dlaczego wirtualizacja jest potrzebna do przetwarzania w chmurze? Pojedyncze wystąpienie usług IIS i Windows Server może obsługiwać wiele aplikacji internetowych. Dlaczego więc musimy uruchamiać wiele wystąpień systemu operacyjnego na jednym komputerze? W jaki sposób może to prowadzić do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów? Jak warto nałożyć na wirtualizację narzut? Czy jest to wyłącznie kwestia ekonomiczna - mam pieniądze na zakup tylko 100 maszyn, więc uruchamiam wirtualizację, aby udawać, że mam 1000 maszyn?


16
2017-08-30 05:04


pochodzenie
Odpowiedzi:


Wirtualizacja jest wygodna w przypadku przetwarzania w chmurze z wielu powodów:

  1. Przetwarzanie w chmurze to znacznie więcej niż aplikacja internetowa działająca w usługach IIS. ActiveDirectory to nie aplikacja internetowa. SQL Server nie jest aplikacją internetową. Aby w pełni korzystać z działającego kodu w chmurze, potrzebujesz opcji instalowania szerokiej gamy usług w węzłach chmur, tak jak w swoim własnym centrum danych IT. Wiele z tych usług nie jest aplikacjami WWW zarządzanymi przez IIS. Jeśli spojrzysz tylko na chmurę jako aplikację internetową, będziesz miał trudności z budowaniem czegoś, co nie jest aplikacją internetową.
  2. Ludzie uruchamiający i administrujący sprzętem chmurowym pod pokrywami muszą mieć najwyższy autorytet i kontrolę, aby zamknąć, zawiesić i od czasu do czasu przenieść swój kod w chmurze na inną maszynę fizyczną. Jeśli jakaś część kodu w twojej aplikacji do chodzenia oszalała i wymknęła się spod kontroli, znacznie trudniej jest zamknąć tę usługę lub ten komputer, gdy kod jest uruchamiany bezpośrednio na fizycznym sprzęcie, niż kiedy fałszywy kod działa w VM zarządzana przez hypervisora.
  3. Wykorzystanie zasobów - wielokrotne dzierżawy (VM) wykonywane na tym samym fizycznym sprzęcie, ale z dużo silniejszym od siebie izolacją niż ściany procesowe IIS. Niższy koszt na dzierżawcę, wyższy dochód na jednostkę sprzętu.

8
2017-08-31 02:00

Przede wszystkim wirtualizacja zapobiega możliwym uszkodzeniom systemu bazowego. Ponieważ użytkownicy chcą, aby środowisko działało w sposób przezroczysty - aby węzły mogły być dodawane i wyłączane bez zakłóceń - te węzły muszą być całkowicie odporne na kulki, aby uruchamiane przez nich oprogramowanie użytkownika nie czyniło ich bezużytecznymi.

Poza tym - tak, wirtualizacja ułatwia większe wykorzystanie zasobów, a także bezproblemowe wdrażanie i migrację oprogramowania między węzłami. Pozwala to zapłacić za zużyte zasoby i obniżyć koszty.


2
2017-08-30 06:20

Ponieważ przetwarzanie w chmurze (niezależnie od tego, co oznacza słowo marketingowe), nie dotyczy webhostingu lub serwerów poczty e-mail ani żadnej innej dobrze zdefiniowanej pojedynczej usługi.

Jest to kompletna infrastruktura serwerowa dla Ciebie i Twojej firmy. Również nie jest to wirtualny serwer prywatny - jest to wirtualny serwer prywatny. Nadal musisz rozwijać swoją infrastrukturę IT, aby pracować na różnych węzłach - dodając węzły na żądanie, gdy obciążenie jest wysokie.

W rzeczywistości widzę cloud computing jako nic więcej niż bardziej elastyczny system rachunkowości dla obecnych serwerów.

Aby uzyskać elastyczność, potrzebujesz łatwego sposobu dodawania / usuwania serwerów i korzystania ze sprzętu w jak największym stopniu. Jest to możliwe tylko przy wirtualizacji. W przeciwnym razie niektóre komputery w farmie serwerów będą działać bezczynnie, a inne będą zajęte, ale obciążenie jednego systemu na drugi będzie niemożliwe.

I chcesz tego wykorzystania bez przestojów. Gdy chcesz przenieść jeden system do innego węzła sprzętowego, nie ma nic innego niż wirtualizacja. Wyrafinowane systemy operacyjne, takie jak AIX, nie nazywają tej wirtualizacji, ale są to te same rzeczy o innej nazwie.

Obciążenie wirtualizacji jest na dobrym systemie prawie nieistniejącym. Bardzo dużo kompiluję w obrazie VMWare Linux w moim systemie MacOSX, a nawet w tym środowisku konsumenckim, nie mogę nawet zmierzyć różnicy podczas 28-sekundowej kompilacji, jaką kompilacja zabiera maszynie wirtualnej i czasu, kiedy uruchamiam partycję Linuksa. W rzeczywistości czasami z powodu buforowania kompilacja wewnątrz VM jest szybsza.

I tak, chodzi tylko o ekonomię. Ponieważ tyle razy nie potrzebujesz wszystkich 1000 serwerów. Po prostu kup to, czego potrzebujesz. Działa, chyba że usługa w chmurze jest tak droga, że ​​uruchomienie bezczynności na własnych serwerach ma więcej sensu - co jest sytuacją, którą znalazłem w usłudze Amazon Cloud vs uruchomieniu komputerów w naszej firmie.


2
2017-08-30 08:01

Zobacz moją odpowiedź na Odpady zasobów w wirtualizacji - mówisz o tych samych rzeczach.

Jeśli twoje procesy mogą współistnieć w tym samym systemie, wszystkie zależą od tych samych bibliotek, ustawień konfiguracyjnych itp. Można je przesuwać w górę / w dół i ponownie uruchamiać bez wpływu na siebie nawzajem - wtedy możesz "marnować" zasoby wirtualizujące je.

Jeśli jednak konieczne jest ponowne uruchomienie / zrestartowanie serwera A bez wpływania na serwer B, a oba mają dość małe wykorzystanie lub na przykład dwie aplikacje zależą od różnych wersji jądra - to jest to dobry kandydat do wirtualizacji.

Po przejściu do wirtualizacji na poziomie przedsiębiorstwa (Chmura obliczeniowa) i zacząć myśleć o kosztach obliczeniowych w centach za godzinę i dolarach za gigabajt, wtedy ten "narzut" jest niczym w porównaniu z oszczędnościami i innymi korzyściami. Nie masz dysków w połowie pustych, procesory pracują na biegu jałowym, zmarnowane zasoby, konkurencja dla tego, kto może skonfigurować, co. Wirtualne hosty mogą przemieszczać się między hostami w zależności od obciążenia, odporności na awarie, wysokiej dostępności, automatycznej obsługi administracyjnej.


1
2017-08-31 01:33

Wirtualizacja zwykle pomaga oddzielne problemy, utrzymuj rzeczy odizolowane i bezpieczniejsze. Poza tym znacznie łatwiej jest wybrać scenariusze konsumpcji na żądanie w środowiskach wirtualnych

Korzyści te są warte większego zużycia zasobów nawet w przypadku dużych wdrożeń. Przekłada się to bezpośrednio na korzyści ekonomiczne i oszczędności.


0
2017-08-30 07:27