Pytanie Produkt krzyżowy 2 zestawów w Scali


val cross = (for (x<-setA; y<-setB) yield (x,y))

val cross2 = (setA flatMap (x => setB map ((x,_)))

Czy istnieje bardziej elegancki sposób, aby to zrobić z operatorem produktu krzyżowego, lub niektórych takich? Na przykład:

val cross3 = setA cross setB

16
2018-04-27 22:44


pochodzenie
Odpowiedzi:


import scala.collection.Set

class
Crossable[E1](es1: Traversable[E1])
{
  def
  ×[E2](es2: Traversable[E2]): Traversable[(E1, E2)] =
   for (e1 <- es1; e2 <- es2) yield (e1, e2)

  def
  cross[E2](es2: Traversable[E2]): Traversable[(E1, E2)] =
   for (e1 <- es1; e2 <- es2) yield (e1, e2)
}


object
Crossable
{
  implicit
  def
  trav2Crossable[E1](es1: Traversable[E1]): Crossable[E1] =
    new Crossable[E1](es1)
}


object
CrossableTest
{
  def
  main(args: Array[String]): Unit = {
    import Crossable.trav2Crossable

    val es1 = Set(1, 2, 3)
    val es2 = List("a", "b", "c")

    (es1 × es2) foreach(printf(" %s%n", _))
  }
}

% scala -cp . CrossableTest
 (1,c)
 (2,b)
 (3,a)
 (2,a)
 (1,a)
 (3,b)
 (3,c)
 (1,b)
 (2,c)

13
2018-04-27 23:52Podoba mi się to, ale miałem nadzieję, że coś jest wbudowane w standardową bibliotekę. Co więcej, dane wyjściowe są w interesującej kolejności ?! - adam77
es1 jest zbiorem, więc wynik jest prawdopodobnie także zbiorem, który sprawia, że ​​zamówienie jest mniej lub bardziej losowe (oczywiście nie jest przypadkowe, ale czysto deterministyczne, ale w zależności od zmiennych, których nie znamy) - Jens Schauder