Pytanie Jak addObject jako NSMutableArray w NSMutableArray w swift


chcę addObject z NSMutableArray w NSMutableArray więc jak mogę to osiągnąć szybko. a także odzyskaj go, więc proszę, pomóż mi, ponieważ teraz uczę się szybko.

Pośrednio powiedz, że chcę mieć tablicę 2D NSMutableArray z NSMutableArray.

//The below 2 lines iterative!
var dict:NSMutableDictionary? = NSMutableDictionary();
 linePointsArray!.addObject(dict!);

// and below 2 line is execute after complete the above iteration
 arrLine!.addObject(linePointsArray!);
 linePointArray!.removeAllObject();

//after that the above whole process is done iterative.

15
2017-10-09 10:14


pochodzenie
Odpowiedzi:


Jeśli się nie mylę, chcesz dodać obiekt NSMutableArray w innym NSMutableArray możesz to zrobić, wykonując poniższy kod

var myArray : NSMutableArray = ["Hello"]
var arrayOfArray : NSMutableArray = [myArray]

// Insert more arrays with insertObject or addObject

arrayOfArray.insertObject(myArray, atIndex: 0)
arrayOfArray.addObject(myArray)

//Retrive
var newArray:NSMutableArray = arrayOfArray[0] as NSMutableArray
println("\(newArray)")

W przypadku Swift 3:

var myArray : NSMutableArray = ["Hello"]
var arrayOfArray : NSMutableArray = [myArray]

// Insert more arrays with insertObject or addObject

arrayOfArray.insert(myArray, at: 0)
arrayOfArray.add(myArray)

//Retrive
var newArray:NSMutableArray = arrayOfArray[0] as! NSMutableArray
print("\(newArray)")

32
2017-10-09 11:25my newArray zwraca wartość 0 - JAY RAPARKA
w mojej nowej tablicy znajduje się kolekcja NSMutableDictionary, ale zwraca ona wartość 0 - JAY RAPARKA
oznacza, że ​​myArray zawiera obiekty słownika, ale newArray zwraca wartość 0 - Rein rPavi
lub zmodyfikuj swoje pytanie za pomocą kodu, abyśmy mogli grać na nim na placu zabaw - Rein rPavi
teraz również rozwiązuję mój problem z zerową tablicą zamiast usuwać cały obiekt (ale dlaczego tak się stało, że nie wiem, że ten kod to praca z propare w obiektywnym c) - JAY RAPARKA


Oto przykład:

var mutableArray: NSMutableArray = []
var nestedMutableArray: NSMutableArray = []
mutableArray.addObject(nestedMutableArray)
var retrievedNestedMutableArray:NSMutableArray = mutableArray[0] as NSMutableArray

8
2017-10-09 10:22