Pytanie Jak czytać wiersz po wierszu w Skrypcie VB?


Mam następujące polecenie do odczytu pliku wiersz po linii:

wscript.echo "BEGIN"

filePath = WScript.Arguments(0)
filePath = "C:\Temp\vblist.txt"
Set ObjFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ObjFile = ObjFso.OpenTextFile(filePath)
StrData = ObjFile.ReadLine
wscript.echo "END OF FIRST PART"

Do Until StrData = EOF(ObjFile.ReadLine)
    wscript.echo StrData
    StrData = ObjFile.ReadLine
Loop

wscript.echo "END"

The EOF() funkcja nie działa:

C:\Users\EGr\Documents\Scripts\VB>cscript testloop.vbs ArgVal
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.8
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

BEGIN
END OF FIRST PART
C:\Users\EGr\Documents\Scripts\VB\testloop.vbs(11, 1) Microsoft VBScript runti
me error: Type mismatch: 'EOF'

Nie programowałem wcześniej w VB, ale próbuję wymyślić pętle, aby zmodyfikować skrypt VB, który mi przekazano. Chcę czytać plik wiersz po linii i zrobić coś z każdą linią. Jeśli zmienię pętlę Do Until na Do Until StrData = EOF, działa, ale zgłasza błąd, gdy dojdzie do końca pliku:

C:\Users\EGr\Documents\Scripts\VB>cscript testloop.vbs ThisRANDOMValue
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.8
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

BEGIN
1
END OF FIRST PART
host1
host2
host3
C:\Users\EGr\Documents\Scripts\VB\testloop.vbs(13, 2) Microsoft VBScript runti
me error: Input past end of file

Czuję, że prawdopodobnie istnieje proste rozwiązanie, ale nie udało mi się go znaleźć. Wypróbowałem kilka innych rozwiązań, które znalazłem w Internecie, ale nie są tak bliskie jak powyższe.


15
2018-03-20 19:44


pochodzenie
Odpowiedzi:


W razie wątpliwości przeczytaj dokumentacja:

filename = "C:\Temp\vblist.txt"

Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fso.OpenTextFile(filename)

Do Until f.AtEndOfStream
  WScript.Echo f.ReadLine
Loop

f.Close

26
2018-03-20 19:49Dzięki! Z ciekawości jest to wizualne, poprawne? Kiedy próbuję coś zrobić Dim TestString As String = "Look at these!" Zgłasza błąd dla "oczekiwanego zakończenia wyciągu" - EGr
To VBScript, nie VB. Ten pierwszy nie obsługuje deklaracji zmiennych formularza Dim variable As type. Po prostu użyj Dim variable bez typu dla deklarowania zmiennych w VBScript. - Ansgar Wiechers
Przepraszamy za wszystkie pytania, ale są oba pliki .vb i .vbs VBScript? Mam oba typy plików. - EGr
Prawdopodobnie nie są. Jednak rozszerzenie jest w zasadzie etykietą: informuje, co powinno znajdować się w pliku, ale rzeczywista treść może nadal różnić się od treści etykiety. Musisz wyglądać. - Ansgar Wiechers


Jeśli ktoś taki jak ja szuka tylko czytać określoną linię, na przykład tylko linia 18 jest tutaj:

filename = "C:\log.log"

Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fso.OpenTextFile(filename)

For i = 1 to 17
    f.ReadLine
Next

strLine = f.ReadLine
Wscript.Echo strLine

f.Close

1
2017-11-24 10:05