Pytanie Każdy interfejs administratora open-source dla kwarcowy.NET


Czy jest dostępny interfejs administratora open source do dodawania / edycji / usuwania zadań i wyzwalaczy w programie planującym QUARTZ.NET?


15
2018-06-30 09:59


pochodzenie


Proszę zapoznać się z tym linkiem stackoverflow.com/questions/12470599/... - Innovative Thinker


Odpowiedzi:


Sprawdź to blog. Opisuje kilka, które pracowały dla niego i kilku innych, których badał.

Kiedy już wiesz, jak korzystać z Quartz API (Przykład 12 - Klient naprawdę mi pomógł), nie jest to zbyt trudne, aby wyodrębnić dowolne informacje, które chcesz.


12
2017-07-04 21:26

Sprawdź to inne pytanie: Łączenie Quartz.Net z interfejsem użytkownika.

QuartzNetWebConsole i kryształ-kwarc wydają się być bardziej aktywnymi projektami. Oba są open-source i mają Pakiety NuGet dostępny.


6
2018-01-15 11:39CrystalQuartz dla Quartz.Net 2: mattpenner.info/2011/10/10/crystalquartz-for-quartz-net-2 - Marcel de Castilho


Połączyłem tę wtyczkę jQuery z moim kodem c # i ukrytym polem. Sprawdziło się dobrze: użyłem tego: http://shawnchin.github.com/jquery-cron/


-2
2018-02-07 23:23