Pytanie Parametr dla metody POST Web API 4 null, gdy wywołana z Fiddler z treścią JSON


Mam bardzo prosty kontroler Web API 4 nad starym kodem bazy danych. Podmiot taki jak ten:

public class Employee
{
  public string EmploymentStatus { get; set; }
  public string CompanyCode { get; set; }
  public string Division { get; set; }
  public string OrgLevel1Code { get; set; }
  public string OrgLevel2Code { get; set; }
  public string OrgLevel3 { get; set; }
  public string StoreName { get; set; }
  public string EmployeeNumber { get; set; }
  public string EmployeeFirstName { get; set; }
  public string EmployeeMiddleInitial { get; set; }
  public string EmployeeLastName { get; set; }
  public string EmailAddress { get; set; }
  public string JobCode { get; set; }
  public string DateInJob { get; set; }
  public string OriginalHire { get; set; }
}

Metoda wygląda następująco:

  public HttpResponseMessage PostEmployee(Employee item)
  {
    DataHelpers.AddUser(item.CompanyCode, item.Division, item.OrgLevel1Code, item.OrgLevel2Code, item.OrgLevel3, item.EmployeeFirstName, item.EmployeeMiddleInitial, item.EmployeeLastName, item.EmailAddress, item.JobCode, item.OriginalHire);
    var response = Request.CreateResponse<Employee>(HttpStatusCode.Created, item);
    string uri = Url.Link("DefaultApi", new { id = item.EmployeeNumber });
    response.Headers.Location = new Uri(uri);
    return response;
  }

Kiedy POST przez Fiddlera tak:

POST /api/identity HTTP/1.1
User-Agent: Fiddler
Host: localhost:1421
Content-Length: 382
contentType: "application/json; charset=utf-8"
dataType: 'json'

{
"employmentStatus":"zzz",
"companyCode":"Titlemax",
"division":"bbb",
"orgLevel1Code":"ccc",
"orgLevel2Code":"ddd",
"orgLevel3":"eee",
"storeName":"fff",
"employeeNumber":"12343",
"employeeFirstName":"Bill",
"employeeMiddleInitial":"A",
"employeeLastName":"sempf",
"emailAddress":"bill@sempf.net",
"jobCode":"GM",
"dateInJob":"8/7/2005",
"originalHire":"8/7/2005"
}

Dostaję wyjątek od .NET, a parametr item ma wartość null.

{"Message":"An error has occurred.","ExceptionMessage":"Object reference not set to an instance of an object.","ExceptionType":"System.NullReferenceException"}

czego mi brakuje? Jestem nowy w Web API. Z góry dziękuję.


14
2018-02-21 03:27


pochodzenie


Możesz debugować swoją metodę PostEmployee zobaczyć, która linia kodu rzuca ten wyjątek? - Cuong Le
Parametr item ma wartość NULL. Wyjątek występuje wtedy, gdy go odwołuję. - Bill Sempf


Odpowiedzi:


Myślę, że jest to format żądania w Fiddler. Spróbuj usunąć cudzysłowy z nagłówka Content-Type

Na karcie Composer:

POST http://localhost:1421/api/identity HTTP/1.1

Żądaj nagłówków:

User-Agent: Fiddler
Host: localhost:1421
Content-Type: application/json; charset=utf-8

Organ wnioskujący:

{
  "employmentStatus":"zzz",
  "companyCode":"Titlemax",
  "division":"bbb",
  "orgLevel1Code":"ccc",
  "orgLevel2Code":"ddd",
  "orgLevel3":"eee",
  "storeName":"fff",
  "employeeNumber":"12343",
  "employeeFirstName":"Bill",
  "employeeMiddleInitial":"A",
  "employeeLastName":"sempf",
  "emailAddress":"bill@sempf.net",
  "jobCode":"GM",
  "dateInJob":"8/7/2005",
  "originalHire":"8/7/2005"
}

Odpowiedź:

HTTP/1.1 201 Created
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Expires: -1
Location: http://localhost:1421/api/identity/12343
Server: Microsoft-IIS/8.0
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-SourceFiles: =?UTF-8?B?YzpcdXNlcnNcY2FsdmlfMDAwXGRvY3VtZW50c1x2aXN1YWwgc3R1ZGlvIDIwMTJcUHJvamVjdHNcTXZjQXBwbGljYXRpb24yXE12Y0FwcGxpY2F0aW9uMlxhcGlcaWRlbnRpdHk=?=
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Thu, 21 Feb 2013 03:53:04 GMT
Content-Length: 351

{"EmploymentStatus":"zzz","CompanyCode":"Titlemax","Division":"bbb","OrgLevel1Code":"ccc","OrgLevel2Code":"ddd","OrgLevel3":"eee","StoreName":"fff","EmployeeNumber":"12343","EmployeeFirstName":"Bill","EmployeeMiddleInitial":"A","EmployeeLastName":"sempf","EmailAddress":"bill@sempf.net","JobCode":"GM","DateInJob":"8/7/2005","OriginalHire":"8/7/2005"}

29
2018-02-21 03:58Posłuchaj, dzieciaki - to ostrzegawcza opowieść o tym, że gdy się starzejesz, nie możesz już pracować przez 16 godzin. Dzięki, Calvin - to jest dokładnie to. Użyłem kodu JavaScript w moim nagłówku. Otrzymujesz zielony czek, ponieważ zrobiłeś PoC. - Bill Sempf


Twój nagłówek żądania fiddlera powinien wyglądać tak:

Typ treści: application / json


3
2018-02-21 04:12I po prostu, aby być całkowicie zrozumiałym - nagłówek pojawia się w górnej części okna dialogowego Fiddler Compose, tuż pod nagłówkami "User-Agent" i "Content-Length", które Fiddler automatycznie dodaje. Ciało w dolnej części okna dialogowego tworzenia treści powinno rozpoczynać się od "{" ciała samego JSON. Jest to prawdopodobnie oczywiste dla bardziej doświadczonych użytkowników Skrzypka, ale zajęło mi to kilka razy, aby to naprawić. - Mike Kelly