Pytanie Jak zmienić wygląd w programie NetBeans GUI Designer Preview?


Podczas korzystania z narzędzia GUI programu NetBeans funkcja "Projekt podglądu" pokazuje panel z wyglądem systemu (np. Windows). Teraz chcę wyświetlić podgląd mojego panelu za pomocą innego LaF, aby wszystkie luki i spacje były poprawne. Czy istnieje sposób, aby powiedzieć konstruktorowi GUI, aby wyświetlał panel z innym LaF?


14
2017-07-07 08:38


pochodzenie


Spróbuj: Przejdź do widoku inpector. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ramie jFrame. Następnie w projekcie podglądu wybierz L & F. - Harry Joy


Odpowiedzi:


Jedyne, co mogę znaleźć, to:

Inspektor > Kliknij prawym przyciskiem myszy na ramie JFrame > Podgląd projektu

enter image description here


12
2017-07-07 08:55cierpliwość lub ??? ... +1 - mKorbel
@mKorbel: Przepraszam, nie rozumiem, co próbujesz powiedzieć :( Dziękuję za +1 - Martijn Courteaux
Dzięki! Nie znalazłem tego sam - Roland Schneider
To nie działa - Pavel


Napisz to w swoim głównym:

try { 
  UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel"); 
} catch (Exception ex) { 
  ex.printStackTrace(); 
}

6
2018-04-28 05:09jakie są inne wartości, które można ustawić na metodę setLookAndFeel? - stallion
Tak jak ta strona: forums.netbeans.org/topic19393.html - Chris Sim
Pozostałe wartości to: Windows - com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsLookAndFeel Metal - javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel GTK - com.sun.java.swing.plaf.gtk.GTKLookAndFeel Nimbus - - Nie dostępny jako domyślny L & F podczas opracowywania. Jest to nasza implementacja motywu Nimbus GTK, który jest domyślnym motywem dla OpenSolaris. Aqua - apple.laf.AquaLookAndFeel Nr ref .: wiki.netbeans.org/NBLookAndFeels - Chris Sim


zmiana LaFa przy użyciu projektu podglądu nie zmieni wyglądu. pokazuje tylko, jak wygląda, ale jeśli chcesz to zmienić, musisz udać się do źródła, poszukaj tego kodu, jeśli nie kliknąłeś go + i zmień słowo Windows na to, co chcesz: trzeba to zmienić, aby wszystkie jframe działały dobrze

try {
    for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
      if ("Windows".equals(info.getName())) {
        javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
        break;
      }
    }
  } catch (ClassNotFoundException ex) {
    java.util.logging.Logger.getLogger(login.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
  } catch (InstantiationException ex) {
    java.util.logging.Logger.getLogger(login.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
  } catch (IllegalAccessException ex) {
    java.util.logging.Logger.getLogger(login.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
  } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
    java.util.logging.Logger.getLogger(login.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
  }

4
2018-04-28 23:04

Możesz edytować wygląd całego projektanta, jeśli chcesz ...

W <netbeans_home>/etc/netbeans.conf, dołącz następujące do netbeans_default_options oprawa:

--laf de.muntjak.tinylookandfeel.TinyLookAndFeel --cp:p path\to\tinylaf.jar"

(zastępując TinyLAF dla LAF, którego używasz)


3
2017-08-15 21:09

Możesz zmienić podgląd przez: Narzędzia-Opcje Zakładka Różne Karta Windows Wygląd i styl: preferowany wygląd i styl.

Wraz z tym zmienia się również wygląd i działanie IDE.


1
2018-02-10 18:59To zmienia tylko IDE. Nie JFrame. Netbeans IDE jest domyślnie ustawiony na Windows, a JFrame jest ustawiony na Nimbus. - Joseph Kreifels II