Pytanie imagebutton daje mi błąd: [Dostępność] Brakujący atrybut contentDescription na obrazie


[Dostępność] Brakujący atrybut contentDescription na obrazie

Co oznacza ten błąd i jak mogę to naprawić?

<ImageButton
  android:id="@+id/callbannerbuttonpg1"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_marginTop="157dp"
  android:background="@null"
  android:src="@drawable/callbanner"
  android:visibility="invisible" />

14
2018-01-02 13:45


pochodzenie
Odpowiedzi:


Projektowanie dla dostępności

"Definiuje tekst, który krótko opisuje treść widoku. Ta właściwość jest używana przede wszystkim dla ułatwienia dostępu. Ponieważ niektóre widoki nie mają reprezentacji tekstowej, ten atrybut może być użyty do zapewnienia tego widoku."

I to nie jest błąd, tylko ostrzeżenie. Użycie tego atrybutu jest opcjonalne.


17
2018-01-02 13:51Dzięki, że działał jak urok, użyłem go z samouczka, ucząc się, jak używać zwykłego przycisku i przycisku graficznego obok siebie. Sądzę, że chcieli ponownie uzyskać dwa wyróżnienia. - user1091368
Link do projektowania pod kątem dostępności został zastąpiony 404, ale tę samą treść można znaleźć tutaj: developer.android.com/guide/topics/ui/accessibility/apps.html - Bill Carey


użyj tej linii w swoim imageButton

android: contentDescription = "@ string / desc"


5
2018-03-08 05:11

Po prostu dodaj to:

android:contentDescription="@string/description"

następnie idź do swojego Strings.xml i dodaj to:

<string name="description"> YOUR_DESCRIPTION_HERE </string>

jak z twojego kodu:

<ImageButton
  android:id="@+id/callbannerbuttonpg1"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_marginTop="157dp"
  android:background="@null"
  android:src="@drawable/callbanner"
  android:visibility="invisible"
  android:contentDescription="@string/description" />

3
2018-06-25 02:32