Pytanie Jak sortować połączoną listę w sql?


Mam zaimplementowaną listę połączoną jako tabelę bazy danych samoreferencyjnych:

CREATE TABLE LinkedList(
  Id bigint NOT NULL,
  ParentId bigint NULL,
  SomeData nvarchar(50) NOT NULL) 

gdzie Id jest kluczem podstawowym, a ParentId jest identyfikatorem poprzedniego węzła na liście. Pierwszy węzeł ma ParentId = NULL.

Teraz chcę WYBRAĆ z tabeli, sortując wiersze w takiej kolejności, w jakiej powinny się pojawić, jako węzły na liście.

Np .: jeśli tabela zawiera wiersze

Id   ParentId SomeData
24971  NULL   0
38324  24971   1
60088  60089   3
60089  38324   2
61039  61497   5
61497  60088   4
109397 109831  7
109831 61039   6

Następnie posortowanie go za pomocą kryteriów powinno spowodować:

Id   ParentId SomeData
24971  NULL   0
38324  24971   1
60089  38324   2
60088  60089   3
61497  60088   4
61039  61497   5
109831 61039   6
109397 109831  7

Powinieneś użyć SomeData colum jako kontrola, więc proszę, nie oszukiwajcie tego ZAMÓW według SomeData :-)


14
2018-02-05 12:40


pochodzenie


Twój nie oszukuje komentarza: byłby lepszy, gdybyś wybrał przykładowe dane, które nie uzyskałyby poprawnego wyniku, gdy sam sortowałeś. W ten sposób "oszustwo" nie byłoby możliwe. - AnthonyWJones
Hmm ... Nie sądzę, że zrozumiałeś moją intencję podczas dodawania tej kolumny. Po prostu chciałem ułatwić życie ludziom, którzy mogą znaleźć odpowiedź. Nazwij to "narzędziem do testowania". - Nuno G


Odpowiedzi:


W Oracle:

SELECT Id, ParentId, SomeData
FROM (
 SELECT ll.*, level AS lvl
 FROM LinkedList ll
 START WITH
  ParentID IS NULL
 CONNECT BY
  ParentId = PRIOR Id
)
ORDER BY
 lvl

P. S. Jest to zła praktyka NULL tak jak ParentID, ponieważ nie można go przeszukiwać według indeksów. Wstaw zastępczy root o identyfikatorze 0 lub -1 zamiast tego i użyj START WITH ParentID = 0.


9
2018-02-05 12:43To bardzo dobra odpowiedź. Jak zrobić to samo w SQLServer 2005? - Nuno G
+1, ale nie dla komentarza anti-NULL: użycie 0 lub -1 wyklucza posiadanie obcego klucza w celu wymuszenia integralności. - Tony Andrews
Zawsze możesz zachować zastępczy root i przechowywać go w bazie danych. Pełne skanowanie pierwszego wpisu będzie zbyt wolne, jeśli tabela zawiera wiele rekordów. - Quassnoi
@Quassnoi: Nie trzeba tworzyć procedury składowanej dla wersji SQL Server 2005 i wyższej. Obsługują wspólne wyrażenia tabelowe (CTE), które umożliwiają wykonanie tego samego, co CONNECT BY. - Tomalak
Tak, CTE są sposobem na to zrobić w SQL Server. Zobacz moje rozwiązanie poniżej. - Nuno G


Znalazłem rozwiązanie dla SQLServer, ale wygląda na duże i znacznie mniej eleganckie niż Quassnoi

WITH SortedList (Id, ParentId, SomeData, Level)
AS
(
 SELECT Id, ParentId, SomeData, 0 as Level
  FROM LinkedList
  WHERE ParentId IS NULL
 UNION ALL
 SELECT ll.Id, ll.ParentId, ll.SomeData, Level+1 as Level
  FROM LinkedList ll
  INNER JOIN SortedList as s
   ON ll.ParentId = s.Id
)

SELECT Id, ParentId, SomeData
 FROM SortedList
 ORDER BY Level

10
2018-02-05 13:05Właściwie nazwa SortedList jest nieco myląca - to nie jest właściwie posortowane - po prostu rekursywna ... musisz ORDER BY the final SELECT (zobacz moją odpowiedź) - Marc Gravell♦
W porządku, dodałem kolumnę Level i ORDER BY w ostatnim SELECT. - Nuno G
Czy podobne podejście można zastosować w przypadku SQLite? - Michael
Jest jeden problem z używaniem CTE, który jest limitem rekursji. Domyślnie limit ten wynosi 100, ale można go zwiększyć do 32767, dodając "opcję (maxrecursion 32767)" na końcu zapytania - Boyd


(edytuj: d'oh! Podczas debugowania też to znalazłeś!)

W SQL Server:

;WITH cte (Id, ParentId, SomeData, [Level]) AS (
  SELECT Id, ParentId, SomeData, 0
  FROM LinkedList
  WHERE ParentId IS NULL
  UNION ALL
  SELECT ll.Id, ll.ParentId, ll.SomeData, cte.[Level] + 1
  FROM LinkedList ll
  INNER JOIN cte ON ll.ParentID = cte.ID
)
SELECT * FROM cte
ORDER BY [Level]

5
2018-02-05 13:10ah - błędne odczytanie pytania; Myślałem, że chcesz zamówić go przez SomeData; jeśli chcesz, aby była połączona z kolejnością, to [Poziom] jest drogą do zrobienia - Marc Gravell♦
Dlaczego półkolonia na starcie? - Greg
@Greg, ponieważ CTE są wybredne; prawie zawsze kończy się to wymaganiem prowadzenia; więc równie dobrze mogę to dodać. Dodaj byle co powyżej przykładu i zaczyna bić - Marc Gravell♦