Pytanie Jak powiedzieć IIS 6, aby ustawić wersję .NET na 2.0 (nie 1.1) Kiedy tworzone są nowe witryny?


Tworzymy nowe witryny w IIS 6 (Windows Server 2003) za pomocą Menedżera IIS. Kiedy te witryny są tworzone w IIS 6, wersja ASP.NET domyślnie przyjmuje ASP.NET 1.1. Chcielibyśmy, aby był domyślnie ASP.NET 2.0. Powodem, dla którego jest to dla nas problem, jest to, że kiedy weźmiesz dowolną witrynę na serwerze i zmienisz wersję ASP.NET z ASP.NET 1.1 na ASP.NET 2.0, wszystkie witryny zostaną poddane recyklingowi.

Czy istnieje ustawienie w metabazie IIS, które steruje tym lub sposób utworzenia witryny za pomocą skryptu, który poprawnie ustawia wersję ASP.Net, abyśmy mogli uniknąć resetowania usług IIS podczas konfigurowania każdej witryny?


14
2017-09-15 16:08


pochodzenie
Odpowiedzi:


Jak już wspomniałem w innym, odwołuję się do tego stanowisko za każdym razem, gdy trzeba zmienić ustawienia .NET dla witryny.

Jeśli chodzi o twoje pytanie, poniższe kroki (podsumowane na podstawie połączonego wpisu) powinny osiągnąć to, czego potrzebujesz:

  1. Biegać aspnet_regiis -lk z dowolnego folderu środowiska .NET, aby wyświetlić listę bieżących ustawień ułatwiających określenie, które witryny powinny nadal korzystać z .NET 1.1. Jeśli wiesz, że istnieje strona .NET 1.1, ale nie jest ona jawnie wymieniona przez to polecenie, to dziedziczy po katalogu głównym W3SVC/.

  2. W przypadku wszystkich witryn .NET 1.1, które nie zostały wyraźnie wymienione w poprzednim poleceniu, należy zmusić je do korzystania z .NET 1.1:

    1. Określ identyfikator identyfikatora witryn, które chcesz wymusić .NET 1.1. (Za pomocą Menedżera usług IIS 6 można określić identyfikator witryny, klikając folder "Witryny sieci Web" po lewej stronie narzędzia, po prawej stronie zostaną wyświetlone wszystkie witryny, a w kolumnie Identyfikator zostanie wyświetlony identyfikator .)
    2. Z folderu środowiska .NET 1.1 uruchom aspnet_regiis -sn W3SVC/<Identifier ID>/ROOT/ gdzie <Identifier ID> to identyfikator strony, którą chcesz wymusić na .NET 1.1.
  3. Na koniec zmień katalog główny W3SVC/ korzystać z platformy .NET 2.0, aby wszystkie nowo utworzone witryny dziedziczyły po katalogu głównym i domyślnie używały platformy .NET 2.0. Aby zmienić katalog główny, z folderu środowiska .NET 2.0, uruchom aspnet_regiis -sn W3SVC/.

Możesz biegać aspnet_regiis -lk ponownie, aby zweryfikować twoje ustawienia.


11
2017-09-15 23:51

Ostrzegam, uruchomienie aspnet_regiis -i zmapuje wszystkie twoje witryny IIS na 2.0. Jeśli masz istniejące aplikacje 1.1, które chcesz zachować, uruchom zamiast nich program aspnet_regiis -ir. To spowoduje, że 2.0 będzie domyślnym środowiskiem uruchomieniowym dla IIS, ale nie zmieni mapowań skryptów dla istniejących witryn.


6
2017-09-15 16:19dobrze, myślałem, że możemy kierować reklamy na określone witryny, aby mapować do wersji 2.0 przy użyciu aspnet_regiis. Zrobiłem to wiele razy bez wpływu na inne strony 1.1. - Gulzar Nazim
Pytanie brzmi: domyślnie 2.0, nie zmieniaj istniejących witryn na 2.0. - Bloodhound


Znajdź katalog odpowiedniej wersji .Net, na przykład; C: \ Windows \ Microsoft.NET \ Framework \ v2.0.50727 Uzyskaj tam prompt cmd, a następnie uruchom program aspnet_regiis -i. Więcej informacji @ http://weblogs.asp.net/owscott/archive/2006/05/30/ASPNet_5F00_regiis.exe-tool_2C00_-zmienianie-default-wersji-z-używaniem-na-upgrade-na-w-stronach.aspx

Ryan


4
2017-09-15 16:17

Poniższa strona ustawi domyślną witrynę ASP.NET 2.0:

C: \ windows \ Microsoft.NET \ Framework \ v2.0.50727 \ aspnet_regiis.exe -sn W3SVC /

Aplikacje podrzędne dziedziczą ustawienie ASP.NET z obiektu nadrzędnego, więc wszystkie dzieci będą miały nowe ustawienie.

Alternatywnie można uruchomić jako odmianę tego polecenia po skonfigurowaniu nowej aplikacji.

Obrabować


2
2017-11-05 05:43

Prosta odpowiedź: Otwórz Menedżera usług IIS. W okienku nawigacji znajdź stronę internetową .NET2 i kliknij ją prawym przyciskiem myszy. Wybierz "Właściwości". Następnie wybierz zakładkę "ASP.NET". Pierwsze menu rozwijane na tym ekranie daje możliwość wyboru innej wersji .NET.

Należy pamiętać - kiedy to zrobiłem, wszystkie witryny internetowe na serwerze internetowym przestały działać. Wsparcie Microsoft powiedziało mi, że .NET1 i .NET2 nie powinny być uruchamiane z tego samego ogólnego obszaru (domyślne strony internetowe) serwera WWW. Rozwiązaniem jest utworzenie puli aplikacji na serwerze sieci Web dla witryn .NET1 lub .NET2, a następnie użycie jej do izolowania wszystkich witryn z "inną" wersją .NET. Instrukcję tworzenia puli aplikacji można znaleźć w "pomocy" w Menedżerze IIS.

Możesz utworzyć tylko jedną pulę aplikacji i umieścić wszystkie witryny z tym samym .NET w tej samej puli lub możesz utworzyć pulę aplikacji dla każdej aplikacji. Twój wybór.


1
2017-09-15 16:43Na jakiej wersji IIS to jest? W IIS6 nie mogę znaleźć karty ASP.NET lub czegoś brakuje. - Richard Garside